Zakład Bezpieczeństwa Narodowego

# Nazwa Pozycja Telefon
1 Barszczewski Wiesław, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 00
2 Bertrandt Jerzy, dr hab. Nauczyciel akademicki +48 83
3 Brążkiewicz Dariusz, dr Nauczyciel akademicki +48 83
4 Chomicz Katarzyna, dr Nauczyciel akademicki +48 83
5 Ciekanowski Zbigniew, dr hab. inż. Nauczyciel akademicki +48 83
6 Kociubiński Piotr, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 00 w. 264
7 Sabak Zbigniew, dr hab. Nauczyciel akademicki +48 83
8 Stefaniuk Barbara, dr Nauczyciel akademicki +48 83
9 Syliwoniuk-Wapowska Agnieszka, dr Nauczyciel akademicki +48 83
10 Białach Liliana, dr Nauczyciel akademicki +48 83
11 Chrząszcz Aneta, dr Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego +48 83 344 99 52