W dniu 22 listopada Zakład Ratownictwa Medycznego oraz Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Higienicznego Państwowej Szkoły Wyższej im .Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Starostwem Powiatowym , Urzędem Miasta byli gospodarzami  Konferencji naukowo- szkoleniowej poświęconej  depresji, która według WHO do 2020 roku będzie drugą najczęstszą dolegliwością w wymiarze globalnym.

Depresja, jak większość chorób psychicznych, często jest mylnie interpretowana, a ludzie cierpią w samotności.  Zdaniem psychologów i psychiatrów edukacja jest kluczem do dobrego samopoczucia i tylko dzięki wiedzy możliwe jest poznanie i zrozumienie choroby.

Honorowy patronat nad Konferencją objęli Jego Magnificencja  prof. zw. dr hab. Józef Bergier oraz Prezydent Miasta Biała Podlaska Dariusz Stefaniuk .

Licznie przybyłych uczestników, w tym prelegentów, przedstawicieli lokalnego samorządu, ośrodków akademickich, towarzystw regionalnych, przedstawicieli Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego oraz  Stacji Pogotowia Ratunkowego, uroczyście przywitała Pani Prodziekan dr Joanna Marchel.

W imieniu gości głos zabrał Arkadiusz Maksymiuk, Radny Powiatu Bialskiego oraz  Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Celem konferencji było zwrócenie uwagi uczestników na problemy osób chorujących na depresję, których w naszym kraju żyje ok. półtora miliona oraz wymiana poglądów oraz doświadczeń na temat skutecznej pomocy osobom doświadczającym kryzysów i problemów psychicznych. Dobrym przykładem jest depresja, w przypadku której coraz lepiej identyfikujemy różne „odmiany” tego zaburzenia, a tym samym – we współpracy z pacjentem – jesteśmy w stanie dobierać odpowiednią strategię diagnozowania i leczenia.

Choroba zmienia sposób, w jaki postrzega się siebie samego i świat. Czyni człowieka nastawionym negatywnie. Pacjent staje się niechętny, zirytowany, rozdrażniony. Nie poddanie się leczeniu sprawia, że chory zmaga się z myślami samobójczymi i trudno jest mu sprostać codziennym obowiązkom. Powyższa konferencja miała również na uwadze przełamywanie stereotypów i walkę ze  stygmatyzacją  osób chorych.

Konferencję prowadził dr Marek Tomaszewski.

Obrady toczyły się w trzech sesjach tematycznych, po zakończeniu których odbywała się dyskusja dotycząca zagadnień przybliżonych przez prelegentów.

W pierwszej sesji zaprezentowano:

dr Leszek Korpysz
Różne oblicza depresji
Depresja a samobójstwa

prof. Aleksander Oliynik, prof. Konstiantyn Krenov
Porównanie zespołu wypalenia u studentów Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu i Państwowej Szkoły Wyższej im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

W drugiej sesji:

dr hab. Mariusz Goniewicz
Przymus bezpośredni w pracy ratownika medycznego

dr Gustaw Kozak
Agresja pacjentów jako problem personelu medycznego

mgr Katarzyna Piasecka
Pacjent trudny do terapii.

W trzeciej sesji:

dr Grzegorz Kopacz
W trosce o zdrowie psychiczne człowieka

mgr Maria Grzywaczewska
Poporodowe zaburzenia afektywne- prognoza dla matki i dziecka

mgr Agnieszka Łukaszuk
Zespół stresu pourazowego

Nad organizacją i przebiegiem konferencji czuwał Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem dr Anny Ślifirczyk Kierownika Zakładu Ratownictwa Medycznego.

Muzycznym akcentem konferencji był występ  Alisy Dodonovej, studentki Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej. Akordeonistka zagrała następujące utwory: 

N. Bażylin - Waltz miłości,
A. Piazzolla – Libertango  ,
B. Frosini – Oczy czarne
Pietro Frossini - Wesołe Caballero.

Inteligentna muzyka pozostawiła miłe wrażenie u uczestników eventu. Specjalnie dobrany repertuar i sposób gry sprzyjają psychicznemu odprężeniu i zadowoleniu.

Na koniec przedyskutowano kwestię zdrowia psychicznego, które jest integralnym i niezbędnym elementem dobrego samopoczucia ogólnego i  zgodnie z definicją WHO jest stanem całkowitego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie jedynie brakiem choroby lub kalectwa. Jeśli chodzi zaś o aspekt psychiczny, kluczem do dobrego samopoczucia jest zdolność do rozpoznania swoich możliwości, zaakceptowania ich, a także radzenie sobie ze stresem w produktywny, dojrzały sposób.

Podsumowania konferencji dokonali Prodziekan dr Joanna Marchel, dr Marek Tomaszewski oraz dr Anna Ślifirczyk, którzy w podziękowali przybyłym gościom i uczestnikom.

DSC_0346 DSC_0356 DSC_0399

 

dr Anna Ślifirczyk
Dominika Siennicka

poniedziałek, 12 grudnia 2016 14:44 Poprawiony: poniedziałek, 12 grudnia 2016 14:57 Wpisany przez Marek Kowalczyk
facebook-ilogo-690
Zapraszamy na naszą stronę
na Facebooku, na bieżąco informujemy
o wydarzeniach, rozmawiamy, ogłaszamy konkursy i rozdajemy nagrody.