Studenci koła naukowego „Zdrowie” na kierunku Zdrowie Publiczne, we współpracy z Oddziałem Terenowym PTH w Białej Podlaskiej,  zorganizowali wykład otwarty pt.: „Zachowaj trzeźwy umysł”, który przeprowadził neurolog dziecięcy dr Anatol Kierdaszuk.

Celem wykładu było podniesienie poziomu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia i życia, jakie niesie za sobą spożywanie alkoholu, w szczególności o tzw. alkoholowym zespole płodowym (FAS). , Prelegent omawiał na podstawie wieloletniej praktyki przyczyny powstania FAS i przebieg długiej rehabilitacji i leczenia dzieci. Własne spostrzeżenia i doświadczenia popierał wieloma wynikami badań naukowych. W wykładzie wzięło udział ok. 100 uczestników, którzy długo zadawali pytania dotyczące poruszanej tematyki.

fasfas1fas4fas5fas6sdt

piątek, 20 maja 2016 07:49 Poprawiony: środa, 12 kwietnia 2017 10:42 Wpisany przez Iwona Gładysz