Studenci III roku studiów licencjackich i II roku studiów magisterskich

zobowiązani są do złożenia podpisanej przez promotora kartę pracy dyplomowej
do dnia 02.03.2018r. w pokoju 209H

wtorek, 13 lutego 2018 11:11 Poprawiony: wtorek, 13 lutego 2018 15:28 Wpisany przez Renata Rzeczkowska