Studenci

Kwestura PSW im. JP II w Białej Podlaskiej przypomina wszystkim studentom o terminowym regulowaniu zobowiązań wobec Uczelni m.in. opłaty za naukę,  warunki, za zakwaterowanie w DOMU STUDENTA itp. Rozliczenia finansowe dostępne są dla każdego studenta w systemie Wirtualna Uczelnia.

Ważne!

Studenci, którzy kończą studia i przystępują do egzaminu dyplomowego  są zobowiązani do wniesienia opłaty  za wydanie dyplomu w kwocie 60,00 PLN.  Opłatę za dyplom należy dokonać na indywidualne konto studenta przydzielone przez  Uczelnię do rozliczeń finansowych. 

Przychodząc z KARTĄ OBIEGOWĄ do kasy Uczelni p. 365 należy okazać potwierdzenie zapłaty za dyplom w sytuacji gdy wpłata studenta nie została jeszcze zaksięgowana i uwidoczniona w systemie Wirualna Uczelnia.

ZESTAWY ZAGADNIEŃ NA EGZAMINY DYPLOMOWE NA STUDIACH I i II STOPNIA KSZTAŁCENIA:

 BN_I_stopien.pdf

 BN_II_stopien.pdf

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA PSW 2017/2018

W FUTSALU MĘŻCZYZN I KOBIET

Więcej…

 

Dodatkowy (ostateczny) termin zaliczenia poprawkowego z przedmiotu

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

u mgr A.Chrząszcz odbędzie się

dn. 13.02.2018 r. o godz. 11.00 w s. 313R

AKTUALNE TERMINY KONSULTACJI PRACOWNIKÓW ZAKŁADU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 KONSULTACJE_copy.pdf

logoSU_BZWBK

Santander Universidades to jeden  z fundamentów  społecznego zaangażowania Banku Zachodniego BZWBK oraz Grupy Santander. Od momentu uruchomienia Santander Universidades w Polsce minęło 6 lat. W ciągu tego czasu nawiązaliśmy współpracę największymi ośrodkami akademickimi w kraju. Strategicznym elementem funkcjonowania jest współpraca z uczelniami wyższymi, w tym wspieranie szkolnictwa wyższego poprzez umiędzynarodowienie, zatrudnianie absolwentów oraz promowania idei przedsiębiorczości jak również stypendia dla studentów i kadry akademickiej. 

Więcej…

futsal-k-2017Tytuł Akademickiego Mistrza Województwa Lubelskiego w Futsalu Kobiet na kolejny rok pozostanie w naszej Uczelni.

Więcej…