Listy studentów zakwalifikowanych do udziałau w projekcie "Program praktyk pilotazowych w Państwowych Wyższysch Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

lista_zakwalifikowanych_BUDOWNICTWO.pdf

lista_zakwalifikowanych_DIETETYKA.pdf

lista_zakwalifikowanych_INFORMATYKA.pdf

lista_zakwalifikowanych_MIBM.pdf

lista_zakwalifikowanych_RATOWNICTWO_MEDYCZNE.pdf

lista_zakwalifikowanych_ZARZDZANIE.pdf

 

Listy rankingowe osób, które zgłosiły się do udziału w projekcie "Program praktyk pilotazowych w Państwowych Wyższysch Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

lista_rankingowa_BUDOWNICTWO.pdf

lista_rankingowa_DIETETYKA.pdf

lista_rankingowa_INFORMATYKA.pdf

lista_rankingowa_MIBM.pdf

lista_rankingowa_RATOWNICTWO_MEDYCZNE.pdf

lista_rankingowa_ZARZDZANIE.pdf

 

Jednocześnie informujemy, że w związku z brakiem uruchomionej rekrutacji na Turystyce i Rekreacji wnioski osób z tego kierunku pozostają bez rozpatrzenia.


 

 

piątek, 10 sierpnia 2018 11:00 Poprawiony: piątek, 10 sierpnia 2018 11:59 Wpisany przez Sławomir Stodulski