Projekt pt. „Akademia Miłośników Wiedzy”


Realizacja: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wniosek nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17

Celem głównym projektu jest rozwój oferty Uniwersytetu Dziecięcego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej poprzez opracowanie Programu kształcenia Akademii Miłośników Wiedzy i realizację zajęć w nim zawartych do lipca 2020 roku (zaktualizowana oferta zajęć dla dzieci i rodziców).

Liczba osób objętych wsparciem: 120 osób

Zadania projektowe: Przeprowadzenie zajęć dla grupy 6-7 latków, 8-9 latków, 10-11 latków typu: Fascynujący świat chemii, Programowanie robotów jest proste, Człowiek kontra owady, Zajęcia taneczno-plastyczne, Podróże w czasie i przestrzeni, Bakterie wokół nas, W krainie dźwiękolandii, Bądź odkrywcą, Filcem malowane, Citus-Altius-Fortius, Przygoda z przyrodą, Poznajemy świat przez angielskie bajki i opowiadania, Młody reporter, Czy te kleszcze są złowieszcze?, Suchy lód i inne tajemnice nauki, Sekretne życie roślin oraz zajęć dla rodziców rozwijających kompetencje wychowawcze i społeczne.

Planowane efekty: realizacja projektu pozwoli na rozwój oferty Uniwersytetu Dziecięcego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Przyczyni się do podniesienia kompetencji uczestników i uczestniczek objętych kursami edukacyjnymi. Wiedza zdobyta przez dzieci będzie mogła być wykorzystywana w trakcie późniejszej nauki szkolnej, co przełoży się na lepsze osiągnięcia edukacyjne. Udział w zajęciach będzie miał także pozytywne skutki w postaci zwiększenia poziomu kreatywności, umiejętności uczenia się oraz rozwiązywania problemów. Rodzice podniosą umiejętności nawiązywania lepszych relacji z dziećmi, efektywniejszej komunikacji i skutecznego wspierania dzieci w rozwoju społecznym. Planowane działania pozwolą zwiększyć zasięg oddziaływania uczelni w ramach tzw. III misji i upowszechniać zdobycze nauki.

Organizacja zajęć

Zajęcia dla dzieci odbywają się w poniedziałki od 16:00 do 17:00 (szczegółowy plan zajęć dostępny będzie w zakładce "pliki do pobrania"). Dzieci przyjęte w jednej rekrutacji uczęszczają na Akademię przez rok. Rok podzielony jest na dwa semestry. W jednym semestrze odbywa się sześć lekcji. Na koniec roku planowana jest wycieczka do Białegostoku, w drugim roku Akademii - do Warszawy. Zajęcia dla rodziców odbywają się w tym samym czasie co zajęcia dzieci, jednak spotkań jest o połowę mniej - trzy w semestrze:

I semestr 2019/2020: Zajęcia z psychologiem pt. "Serce i rozum. Emocje - wróg czy przyjaciel?"

II semestr 2018/2019: Zajęcia z psychologiem pt. "Świadome rodzicielstwo. Dbamy o dobre relacje."

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2018-31.12.2020r.

Udział we wszystkich działaniach projektu jest BEZPŁATNY.

Wartość projektu: 61 161,84 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 59 326,98zł

 PLAKAT_INFORMACYJNY_PROJEKTU.pdf

poniedziałek, 25 czerwca 2018 12:09 Poprawiony: wtorek, 21 lipca 2020 07:43 Wpisany przez Katarzyna Gołoś