WO_22.05_facebook

prof. nadzw. dr hab. n. o zdr. Wioletta Żukiewicz-Sobczak

Badania naukowe prof. nadzw. dr hab. n. o zdr. Wioletty Żukiewicz-Sobczak dotyczą zagadnień związanych ze zdrowiem, medycyną, epidemiologią, patogenezą, diagnostyką, profilaktyką. Jest na bieżąco z problemami i chorobami cywilizacyjnymi i postępem w ich zwalczaniu. Obecnie zajmuje się problematyką zdrowotną związaną z ekspozycją na grzyby pleśniowe. Autorka ponad 200 publikacji naukowych i popularno – naukowych. Interdyscyplinarna w obrębie dziedziny nauk o zdrowiu. Wice-prezes Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa, Filia Lublin, (odznaczona złotą odznaką honorową). Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej oraz Członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego.

mgr inż. Daniel Tokarski

Zainteresowania badawcze mgr inż. Daniela Tokarskiego niemal od początku działalności naukowej dotyczą aspektów związanych z sektorem diagnostyki obiektów budowlanych przy pomocy termografii pod kątem wad konstrukcyjnych obiektów budowlanych, a także aspektów zdrowotnych beneficjentów budynków. Wyróżniony przez Marszałka woj. Lubelskiego stypendium studenckim za ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu fizyki obiektów budowlanych. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Zakładu Budownictwa PSW „Młody Inżynier".