WO_-_Mariusz_Sacharczuk_-_12.01.2018_copy

Prof. Mariusz Sacharczuk - profesor nadzw. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu (IGHZ), absolwent Akademii Podlaskiej (1998). W 2001 roku w IGHZ obronił pracę doktorską „Cytogenetyczne i molekularne badania linii myszy selekcjonowanych na wysoką i niską wrażliwość na stres". Laureat Stypendiów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Polskiej Sieci Biologii Molekularnej i Komórkowej UNESCO/PAN, które odbył w Zakładzie Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie oraz Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej. W latach 2003‒2006 przebywał na stażu w GENESCORE w Paryżu. W 2011 roku obronił kolokwium habilitacyjne: Rola układu opioidowego w patomechanizmie uzależnień na podstawie badań linii myszy selekcjonowanych na wysoką i niską wrażliwość na stres. Laureat GŁÓWNEJ NAGRODY SPECJALNEJ TARGÓW INPEX „AWARD OF EXCELLENCE" w 2015 roku w Pittsburghu oraz ZŁOTEGO MEDALU Z WYRÓŻNIENIEM na 63. Światowych Targach „BRUSSELS INNOVA 2014" wraz z nagrodą w kategorii najlepszy wynalazek targów przyznaną przez Światową Organizację Własności Intelektualnej za opracowanie „Suplementu diety w prewencji choroby Alzheimera". Autor ponad 51 publikacji, m.in. PAIN, NEUROPHARMACOGY, BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLGY, ADDICTION BIOLOGY, MUTATION RESEARCH oraz książki „Neurogeneza wieku dorosłego" wydanej przez PZWL cytowanych ponad 250 razy. Wykładowca Akademickiej Telewizji Naukowej. Ekspert Komisji Sejmowej dotyczącej legalizacji i wykorzystania kanabinoidów w terapii. Promotor trzech prac doktorskich.