WO_-_Piotr_Religa_-_12.01.2018

prof. Piotr Religa
- Assistant Professor (profesor nadzwyczajny) Karolinska Institutet - Uniwersytetu Medycznego w Solnie w Szwecji. Absolwent Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (1997). W 2003 roku w Karolinska Institutet obronił pracę doktorską „Rozwój hiperplazji błony środkowej przy zmianach miażdżycowych w przeszczepach. Promotorami jego pracy doktorskiej byli prof. Ulf Hedin oraz prof. Johan Thyberg. W latach 2003‒2006 był na stypendium „Postdoctoral Fellowship w Microbiology and Tumor Biology Center" w Karolinska Institutet w Sztokholmie u prof. Yihai Cao. Od 2008 do 2009 roku odbywał staż podoktorski w Center for Cardovascular Biology UW Medicine, Department of Pathology, Seattle, USA, u prof. Charlesa Murrya, oraz w Seattle Cancer Care Alliance pod kierunkiem dr Daniel Sabath. Autor ponad 50 publikacji Lancet, NEJM, PNAS, Blood... cytowanych ponad 2200 razy.