Zarządzenie nr 87/2019
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej  im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej

z dnia 15.10.2019 roku
 

w sprawie: ustalenia godzin rektorskich
w dniu Inauguracji roku akademickiego 2019/2020
16 października 2019 roku
w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II

w Białej Podlaskiej

 

Działając na podstawie art. 23. ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Ustanawia się dla wszystkich studentów i pracowników Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej godziny rektorskie w dniu 16 października 2019 roku od godziny 9:00 z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020. Wszyscy pracownicy i studenci zobligowani są do uczestnictwa w uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020.

§ 2

Pracownicy uczelni niebędący nauczycielami akademickimi, którzy zgłosili swoje uczestnictwo w balu z okazji Jubileuszu XX-lecia PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbywającego się w dniu Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 pracę w dniu 17 października 2019 zaczynają od godziny 10:00 i kończą o godzinie 15:30, a pracownicy dydaktyczni mogą rozpocząć zajęcia od godziny 10:00 przekładając zajęcia poranne na inny termin.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk

Rektor PSW im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej

 

wtorek, 15 października 2019 16:57 Wpisany przez Marek Kowalczyk