dsou_1

 

17 września 2019 roku nasza uczelnia w gronie innych wybitnych uczelni wzięła udział w Konferencji pt. „Społeczna odpowiedzialność – znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania” organizowanej w ramach kongresu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki – Nauka dla Ciebie”. Uroczystość się odbyła się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Władze naszej uczelni wezmą udział w podpisaniu Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, która stanowi dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych oraz rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni.

dsou_2

dsou_3

dsou_4


wtorek, 17 września 2019 09:46 Wpisany przez Ewelina Nowak