Zdjcie_art.1

Państwowa Szkoła Wyższa gościła przedstawicieli University College London. To po Oxford i Cambridge trzeci najlepszy uniwersytet w Europie i siódmy najlepszy uniwersytet na świecie. Przedstawiciele UCL wizytują obecnie uczelnie współpracujące w ramach programu "Mistrzowie Dydaktyki" finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym elitarnym gronie jest także bialska PSW.

Projekt ma na celu wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie szkolenia tutorów oraz kształcenia w formie tutoringu. Tutoring to sposób pracy z uczniem, który polega na cyklu spotkań i rozmów jeden na jeden. Jest to innowacyjna metoda rozwijania kreatywności i samodzielnego myślenia. Państwowa Szkoła Wyższa, do projektu "Mistrzowie Dydaktyki" przystąpiła w 2018 roku. - Aktualnie jesteśmy na etapie analiz różnych metod dydaktycznych w grupie nauczycieli akademickich PSW, którzy odbyli staż w Londynie oraz Ghent. Przed nami pilotażowe zajęcia z zastosowaniem innowacji w kształceniu. – mówi prorektor PSW, dr inż. Agnieszka Smarzewska.

Koordynatorem projektu z ramienia bialskiej szkoły jest dr Izabela Dąbrowska. Jej zdaniem metody zaproponowane przez UCL są bardzo efektywne. Wśród nich, na pierwszym miejscu stawia system motywowania studentów powiązany z takimi formami pracy, które pozwalają studentom poczuć się odpowiedzialnym za własne decyzje. – Na uwagę zasługuje też sprawne łączenie działań opartych na studenckiej współpracy, pracy w parach czy grupach z edukacją spersonalizowaną. Z kolei dla nauczycieli akademickich cenna jest praktyka dzielenia się własnymi doświadczeniami, tzw. hospitacje koleżeńskie, które nie są sformalizowane systemem obowiązkowych hospitacji – mówi Izabela Dąbrowska.

W dniach 4-5 kwietnia bialską szkołę z ramienia University College London wizytowały dr Clare Bentall, dr Harriet Harper oraz dr Jacek Brant. W spotkaniu uczestniczył też przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Grzegorz Robak. Państwową Szkołę Wyższą reprezentowały: dr Małgorzata Dąbrowska, dr Katarzyna Świerczewska-Pietras, dr Agnieszka Cyburt, dr Monika Łęska, dr Izabela Dąbrowska i  dr inż. Agnieszka Smarzewska.

zdjcie_art._2

czwartek, 11 kwietnia 2019 10:45 Wpisany przez Ewelina Nowak