Rektor-Jozef-BergierZ głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że dnia 21 marca 2019 r.

w wieku 67 lat zmarł

prof. zw. dr hab. Józef Bergier

Rektor
Państwowej Szkoły Wyższej
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

polski teoretyk sportu, nauczyciel akademicki, polityk i samorządowiec,
profesor nauk o kulturze fizycznej, trener klasy mistrzowskiej w piłce nożnej, poseł na Sejm III kadencji, senator VII kadencji

Żonie, Córce, Synowi i Rodzinie oraz Najbliższym Rektora,
pragniemy przekazać głębokie wyrazy współczucia. 

 

W pamięci Senatu oraz społeczności akademickiej pozostanie na stałe, jako osoba, 
która rozpoczęła zapisywanie kart historii naszej Uczelni.

Pogrążeni w smutku 
pracownicy i społeczność Uczelni

 

 

W dniu 26 marca 2019 o godzinie 12:15
spod budynku Rektoratu PSW do Kościoła przy ulicy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 53/55

wyruszył orszak żałobny społeczności akademickiej
z udziałem pocztu sztandarowego PSW, Senatu i gości.


Nabożeństwo żałobne odbyło się dnia 26 marca 2019 o godz. 13:00

w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

przy ulicy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 53/55 w Białej Podlaskiej

Ceremonia pogrzebowa odbyła się na Cmentarzu Parafialnym w Białej Podlaskiej

(wjazd od ul. Janowskiej)Strona poświęcona pamięci prof. Józefa Bergiera 
oraz księga kondolencyjna online

https://jozefbergier.pswbp.pl/ 

 

 

Józef Bergier urodził się 17 lutego 1952 roku w Międzyrzecu Podlaskim.
Profesor nauk o kulturze fizycznej, specjalista teorii i praktyki treningu w zespołowych grach sportowych, trener klasy mistrzowskiej w piłce nożnej oraz zagadnień motoryki człowieka, w tym gównie aktywności fizycznej. W latach 1997-2001 Polityk, samorządowiec. W latach 1997-2001 poseł na Sejm III kadencji, w latach 2007-2011 senator VII kadencji, wiceprzewodniczący sejmiku woj. lubelskiego w roku 2007, radny miasta Biała Podlaska w latach 2003-2006.


Kariera naukowa

W 1975 roku ukończył studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej. W 1982 uzyskał stopień doktora (na podstawie pracy pt. Tendencje rozwoju sprawności motorycznej dzieci Zbiorczych Szkół Gminnych makroregionu środkowo-wschodniego).

W 1999 został doktorem habilitowanym nauk kultury fizycznej (w oparciu o rozprawę zatytułowaną „Wiedza dzieci o nauczanych czynnościach ruchowych a skuteczność działań w grze zespołowej”). Postanowieniem Prezydenta RP z 7 sierpnia 2012 otrzymał tytuł profesora nauk o kulturze fizycznej.

W latach 1975-2013 pracował jako nauczyciel akademicki w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej. Od 2000 -2009 sprawował funkcję rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W latach 2009-2012 został Prorektorem d.s. Rozwoju Uczelni, 2012-2013 Pełnomocnikiem rektora ds. Rozwoju Uczelni. Od 2013 roku do dziś ponownie sprawuje funkcję Rektora w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. 

Od 2011 r. Redaktor Naczelny czasopisma naukowego Człowiek i Zdrowie” („Humen and Health”), od 2014 r. „Health Problems of Civilization”, z-ca Redaktora Naczelnego w czasopismach „Rozprawy Naukowe” i „Social Dissertations”, oraz Członek Rady Naukowej w czasopismach „Studia Ekonomiczne i Regionalne „Economic and Regional Studies” i „Polish Jurnal of Sport and Tourism”, “Journal of Economic”.

W latach 1982-2000 otrzymał nagrody Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
w Warszawie. W latach 2000-2009 i 2013-2017 nagrody  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W latach 2014,2015,2017 zdobył I miejsce w grupie profesorów i doktorów habilitowanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych w konkursie stypendialnym pracowników Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W 2017 roku otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu na Ukrainie.


Sprawowane funkcje poza uczelnią 

Prezes Bialskopodlaskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w latach 1981-1985
i 1999-2004.  W 1985 Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej
i Zastępca Przewodniczącego Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych.  

W latach 2009-2013 sprawował funkcję Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Kobiecego Polskiego Związku Piłki Nożnej. W latach 2012-2013 był Członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole Nauk Medycznych o Zdrowiu i  Kulturze Fizycznej.

 

Publikacje

Autor ponad 500 artykułów naukowych, 6 autorskich podręczników i ponad 20 redakcji naukowych podręczników, wielu prac wydanych w językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim i węgierskim. 

bergier01 bergier02 bergier03 bergier04
bergier05 bergier06 bergier07 bergier08
bergier09 bergier10 bergier11 bergier12
bergier13 bergier14 bergier15 bergier16
bergier17 bergier18 bergier19 bergier20
bergier21 bergier22 bergier23 bergier24
bergier25 bergier26 bergier27 bergier28
bergier29 bergier30 bergier31 bergier32
bergier33 bergier34 bergier35  
piątek, 22 marca 2019 07:49 Wpisany przez Marek Kowalczyk