FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-2

Zostań pacjentem standaryzowanym i zarabiaj dodatkowo!

Poszukujemy osób, które chciałyby uczestniczyć w zajęciach i egzaminach w charakterze pacjenta standaryzowanego na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. 

Program Standaryzowany Pacjent realizowany jest w ramach projektu „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej nowa jakość kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PSW w Białej Podlaskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kim jest pacjent standaryzowany?

Pacjent standaryzowany to człowiek specjalnie przygotowany do tego, żeby realistycznie i dokładnie odtworzyć historię przebiegu danej choroby, demonstrując fizyczne i emocjonalne symptomy choroby prawdziwego pacjenta. Jest to osoba wcielająca się w pacjenta, dzięki któremu studenci mogą ćwiczyć w identycznych lub zbliżonych warunkach medycznych. Osoba ta uczestniczy w ćwiczeniach podczas zajęć dla studentów, odtwarzając proste scenki w relacji pielęgniarka/pielęgniarz - pacjent (zbieranie wywiadu, przekazywanie informacji o stanie zdrowia).

Kto może być pacjentem standaryzowanym?

  • Ktoś, kto lubi pracę z ludźmi.
  • Ktoś, kto potrafi wczuć się w rolę pacjenta chorego na wybraną chorobę.
  • Ktoś, kto może nauczyć się takiej roli na pamięć i w powtarzalny sposób ją odegrać.
  • Ktoś, kto potrafi odegrać rolę pacjenta realistycznie.
  • Ktoś, kto jest gotowy uczestniczyć w szkoleniach, aby jak najlepiej przygotować się do tej pracy.


Oferujemy:

• niecodzienną, odpowiedzialną i pożyteczną pracę,
• zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia (36 godzin w roku 2019, 36 godzin w roku 2020)
• profesjonalne szkolenie przed rozpoczęciem pracy (finansowane ze środków projektu).

Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem programu, który znajduje się na stronie internetowej http://www.pswbp.pl/index.php/pl/monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznej

Wymagane dokumenty:

• formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej http://www.pswbp.pl/index.php/pl/monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznej

Wypełniony formularz należ złożyć w Kancelarii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 21-500, ul. Sidorska 95/97, lub w biurze projektu ul. Sidorksa 105, pok. 25. w terminie do dnia 21.01.2019 r. do godz. 15.00.

Wszelkich informacji udziela kierownik projektu pod nr tel. 083 344 99 42.