„Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej - nowa jakość kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PSW w Białej Podlaskiej”

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, poprzez realizację Programu Rozwojowego, który zakłada utworzenie i włączenie do procesu dydaktycznego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM).

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Szkolnej i Opieki Długoterminowej w Domu Chorego „VITA”.

W wyniku realizacji projektu powstanie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, wyposażone w nowoczesny sprzęt umożliwiający prowadzenie dydaktyki metodą symulacji na kierunku Pielęgniarstwo w PSW. Po jego uruchomieniu 15% wymiaru godzin kształcenia praktycznego będzie realizowane w Centrum w ramach zajęć na kierunku Pielęgniarstwo (I i II stopień).

Dzięki realizacji Programu Rozwojowego studenci kierunku Pielęgniarstwo będą mogli kształcić się praktycznie w kontrolowanych warunkach, a poprzez to nauczyciele akademiccy będą mieć większy wpływ i kontrolę nad przebiegiem procesu dydaktycznego.

Projekt przewiduje remont i adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Sidorskiej 102. Utworzone zostaną: Sala opieki pielęgniarskiej - Sala wysokiej wierności; Pomieszczenie kontrolne; Sala egzaminacyjna OSCE; Sala symulacji z zakresu ALS; Sala symulacji z zakresu BLS; Sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich; Sala ćwiczeń umiejętności technicznych.

W ramach projektu oprócz remontu i adaptacji pomieszczeń oraz ich wyposażenia w niezbędne trenażery prowadzone będą także działania "miękkie":

  • szkolenia i staże kadry dydaktycznej, technicznej i zarządzającej
  • wizyty studyjne
  • zajęcia dodatkowe i zawody symulacyjne dla studentów pielęgniarstwa
  • działania utrzymujące i rozwijające MCSM (przygotowanie podręcznika symulacji, baza scenariuszy symulacyjnych, zatrudnienie technika MCSM, program standaryzowanych pacjentów, ekspertyza jakości nauczania)


Wartość projektu: 2 599 738,48 zł.

Dofinansowanie projektu:

  • ze środków europejskich: 2 191 059,59 zł,
  • ze środków dotacji celowej: 408 678,89 zł.

 

Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

http://bip.pswbp.pl/index.php?app=uchwaly&nid=3210&y=2018&which=Rady+WNZNS 

Program "Pacjent Standaryzowany" 

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/aktualnoci-projekty-ue/117-aktualnosci-projekty-ue/9195-program-pacjent-standaryzowany

 

Dokumenty do pobrania:

 

Rekrutacja do projektu

 Regulamin uczestnictwa w projekcie  

 Kwestionariusz uczestnika
Należy wypełnić w programie Adobe Acrobat Reader, wydrukować i podpisać. 

 Oświadczenie - akceptacja regulaminu  

 Oświadczenie - dane osobowe  

 

Rekruracja do programu "Pacjent standaryzowany"

 Regulamin programu "Pacjent standaryzowany"  

 Formularz zgłoszeniowy  

 Oświadczenie uczestnika  

 

Programy i harmonogramy szkoleń

 Program szkolenia kadry uczelni 29-31-07-2018r  

 Plan i Harmonogram Szkolenia Niska Wierność.pdf 

 Program i Harmonogram Szkolenia Psychologia.pdf

 Harmonogram szkolenia kadry MCSM 

 Staż dla kadry zarządzającej - 20-22.09.2018 

 Szkolenie praktyczne instruktora symulacji przedmiotów specjalistycznych - 8-9.09.2018 

 Instruktor symulacji niskiej wierności - 25-27.08.2018 

 program-Symulacja-Wysokiej-Wiernosci_Biala-Podlaska-8-9-10-2018.pdf 

 Program_szkolenie-i-staz-dla-technikow-symulacji-medycznej_3-7-10-18.pdf 

 szkolenie-praktyczne-instruktora-symulacji-medycznych_5-7-10-2018.pdf 

 Program_staz_dla_INFORMATYKOW_22-23-10-18.pdf 

 Program_Instruktor_Symulacji_Wysokiej_Wiernosci_29-31-10-2018.pdf

 

środa, 03 stycznia 2018 12:19 Poprawiony: piątek, 11 stycznia 2019 07:53 Wpisany przez Marek Kowalczyk