„Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej - nowa jakość kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PSW w Białej Podlaskiej”

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, poprzez realizację Programu Rozwojowego, który zakłada utworzenie i włączenie do procesu dydaktycznego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM).

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Szkolnej i Opieki Długoterminowej w Domu Chorego „VITA”.

W wyniku realizacji projektu powstanie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, wyposażone w nowoczesny sprzęt umożliwiający prowadzenie dydaktyki metodą symulacji na kierunku Pielęgniarstwo w PSW. Po jego uruchomieniu 15% wymiaru godzin kształcenia praktycznego będzie realizowane w Centrum w ramach zajęć na kierunku Pielęgniarstwo (I i II stopień).

Dzięki realizacji Programu Rozwojowego studenci kierunku Pielęgniarstwo będą mogli kształcić się praktycznie w kontrolowanych warunkach, a poprzez to nauczyciele akademiccy będą mieć większy wpływ i kontrolę nad przebiegiem procesu dydaktycznego.

Projekt przewiduje remont i adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Sidorskiej 102. Utworzone zostaną: Sala opieki pielęgniarskiej - Sala wysokiej wierności; Pomieszczenie kontrolne; Sala egzaminacyjna OSCE; Sala symulacji z zakresu ALS; Sala symulacji z zakresu BLS; Sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich; Sala ćwiczeń umiejętności technicznych.

W ramach projektu oprócz remontu i adaptacji pomieszczeń oraz ich wyposażenia w niezbędne trenażery prowadzone będą także działania "miękkie":

  • szkolenia i staże kadry dydaktycznej, technicznej i zarządzającej
  • wizyty studyjne
  • zajęcia dodatkowe i zawody symulacyjne dla studentów pielęgniarstwa
  • działania utrzymujące i rozwijające MCSM (przygotowanie podręcznika symulacji, baza scenariuszy symulacyjnych, zatrudnienie technika MCSM, program standaryzowanych pacjentów, ekspertyza jakości nauczania)


Wartość projektu: 2 599 738,48 zł.

Dofinansowanie projektu:

  • ze środków europejskich: 2 191 059,59 zł,
  • ze środków dotacji celowej: 408 678,89 zł.

 

Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

http://bip.pswbp.pl/index.php?app=uchwaly&nid=3210&y=2018&which=Rady+WNZNS 

 

 

środa, 03 stycznia 2018 12:19 Poprawiony: czwartek, 28 lutego 2019 15:10 Wpisany przez Marek Kowalczyk

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych