K


V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

„KOŁA NAUKOWE – SZKOŁĄ TWÓRCZEGO DZIAŁANIA"

Ostatniego dnia maja 2016 roku w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbyła się piąta Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych nt. „Koła Naukowe – szkołą twórczego działania". Organizatorem tej cyklicznej konferencji były Koła Naukowe funkcjonujące w PSW.

Głównym celem obrad było stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych oraz wymiany poglądów przez studentów należących do uczelnianych kół naukowych. Zgłoszenia nadesłało dwadzieścia cztery studenckie koła naukowe, w tym jedenaście kół funkcjonujących w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Rektor Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej – prof. Józef Bergier wraz z Panią Prorektor do spraw studenckich – dr inż. Agnieszką Smarzewską. Na obrady przybyli również opiekunowie naukowi, nauczyciele akademiccy i liczni studenci naszej uczelni.

Podczas konferencji zaprezentowano czterdzieści pięć referatów. Tematyka wystąpień dotyczyła zarówno nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej, jak i obszaru nauk ekonomicznych, technicznych i społecznych, a także w dużej mierze zagadnień rolniczych.

Po zakończeniu obrad Komisje Konkursowe w składzie prof. Jan Karczewski, dr Helena Konowaluk-Nikitin oraz doc. dr Jarosław Żbikowski – pierwsza komisja, dr inż. Bogumiła Zadrożniak, mgr Patrycja Hołownia oraz dr Marek Kuźmicki – druga komisja, po burzliwej naradzie wyłoniły zwycięzców w konkursie na najlepsze wystąpienie, wyróżniając trzy doniesienia w poszczególnych sekcjach:

- Eweliny Parafińskiej - TRADYCJE I OBYCZAJE STAROOBRZĘDOWCÓW (Studenckie Koło Naukowe Rusycystów, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, opiekun naukowy – mgr Joanna Kozak-Solarz),

- Anny Bidy - RAK PROSTATY – SPRAWDŹ CZY TEN PROBLEM CIEBIE NIE DOTYCZY (Koło Naukowe eRka, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, opiekun naukowy – dr Anna Ślifirczyk),

- Julii Sacewicz - RÓŻNE OBLICZA DEPRESJI UKAZANE W ŚWIATOWEJ KINEMATOGRAFII (Koło Naukowe eRka, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, opiekun naukowy – dr Anna Ślifirczyk),

- Justyny Błażejak -  WPŁYW DODATKU EFEKTYWNYCH MIKROORGANIZMÓW (EM) NA PRZEBIEG PROCESU KOMPOSTOWANIA OBORNIKA OWCZEGO (Studenckie Koło Naukowe Hodowców Owiec i Kóz „Chimera", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, opiekun naukowy – dr inż. Katarzyna Ząbek),

- Bartosza Talmy - POMIAR TEMPERATURY I NATĘŻENIA ŚWIATŁA PRZY UŻYCIU ARDUINO (Koło Naukowe Informatyków Genbit, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, opiekun naukowy – dr Piotr Świtalski),

- Tomasza Bujalskiego - UPRAWA ROŚLIN NA CELE ENERGETYCZNE W GMINIE BIAŁA PODLASKA, (Studenckie Koło Naukowe Kierunku Rolnictwo, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, opiekun naukowy – dr Iwona Mystkowska).

Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Każdy autor wygłoszonego referatu odebrał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji.

Oficjalnego podsumowania i zakończenia obrad dokonała dr Ewelina Niźnikowska.    Wszystkim prelegentom, opiekunom studenckich kół naukowych oraz licznie przybyłym słuchaczom w imieniu organizatorów konferencji DZIĘKUJEMY.

Do zobaczenia na kolejnych obradach!

Opiekun Koła Naukowego
Studentów Turystyki i Rekreacji
dr Joanna Baj-Korpak

Zdjęcia: Mgr Mariusz Pyra

piątek, 01 lipca 2016 14:17 Wpisany przez Ewelina Nowak