IMG_97237 kwietnia 2016 r. odbył się, już po raz siódmy, finał Geograficznego Konkursu Wiedzy o Regionie, zorganizowany przez Zakład Gospodarki Przestrzennej oraz Zakład Turystyki i Rekreacji w Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

 

Ogromnym zaszczytem, zarówno dla samych organizatorów jak i przybyłych przedstawicieli szkół, było objęcie konkursu honorowym patronatem przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Ideą przyjętą przez organizatorów, jak i opiekunów dydaktycznych przybyłych wraz z uczniami na konkurs, jest przygotowywanie w murach Państwowej Szkoły Wyższej corocznych spotkań i rywalizacji w zdobywaniu oraz dzieleniu się wiedzą, pomiędzy zgłaszanymi do konkursu szkołami z naszego regionu.

Siódma edycja konkursu cieszyła się znaczną popularnością - w zmaganiach uczestniczyło 8 szkół z naszego regionu, z liczbą uczestników około 200 w pierwszym etapie i 30 w etapie finałowym.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonał prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych. Po zakończeniu testu uczniowie wysłuchali wykładu pt. "Innowacje w produkcji energii ze źródeł odnawialnych", który poprowadził prof. dr hab. Bogdan Kościk.

Uroczystego zakończenia konkursu i wręczenia nagród dokonał prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz, kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania. Pan profesor zaprosił w imieniu organizatorów uczniów i opiekunów do udziału w kolejnej edycji konkursu w 2017 roku.

Laureatami VII-go Geograficznego Konkursu Wiedzy o Regionie zostali według kolejności miejsc:

Grzegorz Mackiewicz (I miejsce),
Mateusz Suduł (II miejsce),
Agata Muzyka (III miejsce).

W rywalizacji zespołowej:

I miejsce - II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Białej Podlaskiej,
II miejsce - I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej,
III miejsce - I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach.

Oto wykaz szkół uczestniczących w VII Geograficznym Konkursie Wiedzy o Regionie:

I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach,
I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej,
Katolickie Liceum Ogólnokształcące  im. C.K. Norwida w Białej Podlaskiej,
II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater w Białej Podlaskiej,
IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Białej Podlaskiej,
Liceum Ogólnokształcącego im. W. Zawadzkiego w Wisznicach,
Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim,
Zespół Szkół nr 2 im. Żwirki i Wigury w Białej Podlaskiej.

IMG_9723 IMG_9715 IMG_9716 IMG_9717
IMG_9720 IMG_9718 IMG_9727 IMG_9719
IMG_9725 IMG_9726 IMG_9729 IMG_9730
IMG_9731 IMG_9733 IMG_9734 IMG_9737
IMG_9735 IMG_9740 IMG_9741

    

środa, 20 kwietnia 2016 13:28 Wpisany przez Arkadiusz Franczuk