uczniowie-z-brzescia 31 stycznia 2016 r. gościliśmy w murach naszej uczelni ponad 30-osobową grupę uczniów Polskiej Szkoły Społecznej im. Ignacego Domeyki w Brześciu.


Nasi goście mieli okazję zwiedzić budynek główny PSW, Dom Studenta oraz halę sportową. Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z naszą ofertą edukacyjną oraz z zasadami rekrutacji na studia dla kandydatów z zagranicy.

Cieszymy się, że nasza uczelnia jest coraz częściej odwiedzana i wybierana do kontyuacji kształcenia przez sąsiadów z zagranicy. Miło jest nam poinformować, że znajdujemy się w gronie uczelni o najwyższym wskaźniku umiędzynarodowienia.

To, co spotyka się z aprobatą naszych zagranicznych studentów, to fakt, że nasza uczelnia nie tylko dba o najwyższy poziom nauczania, ale także otacza opieką swoich studentów na wielu płaszczyznach życia. Po udostępnieniu nowoczesnej hali sportowej, w której organizowane są międzynarodowe zawody sportowe, oddaniu do użytku jednego z najlepiej wyposażonych w regionie akademika - naszego Domu Studenta, już niedługo zapewnimy studentów multimedialną bibliotekę uczelnianą.

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy do nas na studia. Głęboko wierzymy, że nie zawiedziemy Państwa oczekiwań.

IMAG2833 IMAG2835

 

czwartek, 04 lutego 2016 10:43 Wpisany przez Ewelina Nowak