beata-samek123 listopada 2015 r. Zarząd Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej z Gdyni przyznał stypendia w ramach Funduszu Stypendialnego SKEF na rok akademicki 2015/2016. W gronie stypendystów jest NASZA STUDENTKA Beata Samek.

 

 

Lista stypendystów:

  1. Karolina Ceckowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  2. Mateusz Hariasz – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,
  3. Dawid Jabłoński – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie,
  4. Jadwiga Jelińska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
  5. Daniel Kotowski – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie,
  6. Beata Samek – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
  7. Iwona Topka – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni,
  8. Jadwiga Wiśniewska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

W imieniu Państwowej Obraz2Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej rektor naszej uczelni złożył serdeczne gratulacje Pani Beacie z okazji przyznania stypendium oraz podziękował za reprezentowanie uczelni i świadectwo, że nasi studenci doceniani są w całym kraju.

Pani Beato,
życzymy dalszych sukcesów, realizacji wszelkich zamierzeń
oraz zadowolenia i satysfakcji z podjętych w naszej uczelni
studiów.

piątek, 04 grudnia 2015 08:42