20Konferencja "Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w Polsce: dokonania, stan obecny, perspektywy" - relacja z ogólnopolskiej konferencji naukowej         Przedstawiciele blisko dwudziestu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce obradowali podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w Polsce: dokonania, stan obecny, perspektywy", która odbyła się w dniach 27-28 czerwca 2013 roku. Jej organizatorem była Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, a patronat nad nią objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman.

Konferencja stała się ważnym wydarzeniem dla Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, jakim jest jubileusz 15-lecia tego typu szkół. Było też okazją do próby podsumowania tego okresu ich funkcjonowania, co podkreślał rektor PSW w Białej Podlaskiej, prof. Mieczysław Adamowicz. – Cały czas jest to okres kształtowania się, jednocześnie z drugiej strony szkoły te uzyskały już solidne fundamenty do dalszego stabilnego funkcjonowania. PSW pozwalają na przywrócenie praktycznego modelu kształcenia. Są to szkoły lokalne, funkcjonujące bardzo blisko społeczeństwa. Umożliwiają łączenie kształcenia z biznesem i rynkiem pracy – zaznaczył rektor.

Z kolei dr hab. Wacław Rapak, prorektor ds. współpracy i rozwoju PWSZ w Tarnowie, stwierdził, że sukces PWSZ obrazują liczby, które pokazane zostały w raporcie dotyczącym funkcjonowania PWSZ-tów, przygotowanym przez „Perspektywy” i Konferencję Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych – przykładowo, liczba ponad 200 tys. absolwentów, które ukończyły ten typ szkół. – Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe są drogą, którą młodzi ludzie wybierają i one istnieją w ich świadomości – ocenił.

Słowa te znajdują potwierdzenie w wielu pozytywnych opiniach i refleksjach odnoszących się do PWSZ-tów, przedstawionych podczas organizowanej w maju w Sejmie RP konferencji nt. „15 lat Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce – wykorzystana szansa i bariery rozwoju”. To wtedy przewodnicząca Sekcji Nauki i Szkolnictwa w Komisji Sejmowej, była minister edukacji narodowej, posłanka Krystyna Łybacka stwiedziła, że w ciągu piętnastu lat odbyła się akademicka kolonizacja Polski. – 210 tys. absolwentów nie otarłoby się z pewnością o akademickość, gdyby tego typu uczelnie same do nich nie przyszły – przekonywała pani poseł.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele blisko 20 PWSZ-tów. Swoją obecnością zaszczycili nas rektorzy:

- prof. zw. dr hab. Elżbieta Lonc – PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,

- prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Pisarski – PWSZ im. Witelona w Legnicy,

- prof. zw. dr hab. Tadeusz Dubicki – PWSZ we Włocławku,

- prof. dr hab. Mirosław Pawlak – PWSZ w Koninie,

- dr hab. inż. Wiesław Miczulski – PWSZ w Sulechowie,

- dr hab. Robert Charmas – PWS Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,

a także prorektorzy, kanclerze i pracownicy naukowi. Do grona gości konferencji dołączyli również przedstawiciele władz samorządowych: prezydent miasta Biała Podlaska Andrzej Czapski oraz wicestarosta powiatu bialskiego Jan Bajkowski.

         Wszystkich uczestników konferencji powitał rektor PSW, prof. Mieczysław Adamowicz, życząc owocnych obrad i udanego pobytu w Białej Podlaskiej. W imieniu przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, nieobecnego na konferencji prof. Józefa Garbarczyka, głos zabrała członkini prezydium KRePSZ, prof. Elżbieta Lonc, rektor PWSZ w Wałbrzychu, która podziękowała za zorganizowanie konferencji. W wystąpieniu nt. „Wpływ Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na rozwój miasta Biała Podlaska” prezydent Białej Podlaskiej, Andrzej Czapski, pogratulował uczelni zdobycia trzeciego miejsca w rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”. Prezydent Białej Podlaskiej udowadniał na przykładzie PSW ważną rolę, jaką tego typu uczelnie spełniają w regionie: dają miejsce pracy, są podmiotem „kupującym” produkty i usługi od lokalnych firm, realizują działalność inwestycyjną, są „producentami wiedzy”, ogniwem łączącym twórców i odbiorców wiedzy w regionie, a także miejscem tworzenia kapitału ludzkiego. – Ośrodki naukowe stają się głównymi ogniwami wzrostu gospodarczego, wokół których mogą tworzyć się bieguny technologii, biznesu i handlu – dodał w podsumowaniu swego wystąpienia.

Obrady zostały podzielone na 4 sesje plenarne, w których zaszczytną rolę przewodniczących pełnili:

- rektor elekt PSW, prof. zw. dr hab. Józef Bergier, rektor PWSZ w Koninie, prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak (Sesja Plenarna I);

- rektor PWSZ we Włocławku, prof. zw. dr hab. Tadeusz Dubicki, rektor PWSIiP dr hab. Robert Charmas (Sesja Plenarna II);

- rektor PSW w Białej Podlaskiej, prof. Mieczysław Adamowicz, rektor PWSZ w Legnicy, prof. Ryszard K. Pisarski (Sesja Plenarna III);

- prorektor ds. Rozwoju PWSZ w Tarnobrzegu, dr Stanisław Lis oraz prof. Elżbieta Lonc (Sesja Plenarna IV).

         Tematyka obrad koncentrowała się na różnych aspektach funkcjonowania PWSZ-tów: przemianach w systemie edukacji szkolnictwa wyższego, praktycznego profilu kształcenia w PWSZ, ewolucji programów kształcenia, form współpracy PWSZ-tów z uczelniami akademickimi, środowiskami lokalnymi i otoczeniem gospodarczym, kierunkach polityki finansowej PWSZ, strategii rozwoju, misji PWSZ w realizacji awansu edukacyjnego, społecznej odpowiedzialności PWSZ, sytuacji studentów-cudzoziemców, badań naukowych, realizacji procesu dydaktycznego i wielu innych.  

Konferencji „Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w Polsce…” towarzyszyła sesja plakatowa. W holu głównym wyeksponowano 34 plakaty, z czego 18 przedstawiało działalność instytutów PSW, jak również ogólne informacje na temat funkcjonowania PWSZ-tów, KRePSZ, galerię nauczycieli PSW ze stopniem doktora oraz awanse naukowe nauczycieli pozostałych PWSZ. Zaprezentowano również działalność studentów PSW oraz wykorzystanie środków w ramach projektów unijnych. Niewątpliwą ozdobą sesji plakatowej były plakaty nadesłane przez 16 PWSZ-tów z całej Polski; stanowiły one dowód na to, w jak różnorodny i atrakcyjny sposób można przedstawić działalność uczelni.

Goście konferencji mieli okazję zwiedzenia Kampusu PSW, z Centrum Badań nad Innowacjami w zakresie zdrowia, technologii informatycznych oraz źródeł energii odnawialnej, oraz Domem Studenta na czele. O zwiększaniu potencjału badawczo-rozwojowego na przykładzie Centrum przekonywał dyrektor CBnI, doc. dr inż. Tomasz Grudniewski - nie tylko podczas prezentowania nowoczesnych laboratoriów, ale również w swoim wystąpieniu w drugim dniu konferencji. Celem stworzenia laboratoriów naukowych było przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego, budowania konkurencyjności i znaczenia regionu poprzez zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego PSW. Warto wspomnieć, że na tym nie kończy się rozbudowa infrastruktury bialskiej uczelni: obecnie powstaje Regionalne Centrum Badań środowiska rolnictwa i technologii innowacyjnych EKO-AGRO-TECH, które skupiać będzie laboratoria: analiz środowiskowych (analizy geośrodowiskowe i badania środowiskowe w zakresie fizyki budowli), analiz biologiczno-żywieniowych oraz laboratorium mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn. Obydwa centra naukowe sprzyjać będą nawiązywaniu i rozwoju współpracy na linii gospodarka-nauka.

         W drugim dniu konferencji zorganizowano wyjazd terenowy, którego celem było zaprezentowanie trzech form chrześcijaństwa nad Bugiem.  Uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić trzy obiekty sakralne: świątynię unicką w Kostomłotach, katolickie sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej w Kodniu oraz prawosławny Zespół Klasztorny w Jabłecznej. Atrakcją konferencji był również występ chóru Stowarzyszenia Polska Macierz Szkolna „Polesie” – oddział w Brześciu.

         Podsumowania konferencji i zamknięcia obrad w drugim dniu konferencji dokonał rektor PSW, prof. Mieczysław Adamowicz, który podziękował wszystkim uczestnikom konferencji za udział w obradach, za zaprezentowanie interesujących referatów i plakatów. Jak przyznał, z pewnością nie wszystkie tematy zostały wyczerpane. Wyraził jednak nadzieję, że zaprezentowana tematyka stanowiła przyczynek do dalszych analiz i rozważań, co stanowić będzie inspirację do organizacji kolejnych tego typu spotkań.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, uczestnikom i prelegentom za uczestnictwo w konferencji!

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację i sprawny jej przebieg!

 

Paulina Rynkiewicz

Sekcja Nauki i Wydawnictw

Państwowa Szkoła Wyższa

im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

zdjęcia: Joanna Żuk

 

Patronat honorowy:

patronat_honorowy


Patronat medialny:

patronat_media_1

Galeria

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 12 13
14 15 16
17 18 19

 

 

Napisali o nas:

http://www.zostanstudentem.pl/artykul/panstwowe-wyzsze-szkoly-zawodowe-w-polsce-dokonania-stan-obecny-perspektywy-relacja-z-ogolnopolskiej-konferencji-naukowej-88.html

http://radiobiper.info/2013/06/28/panstwowa-szkola-wyzsza-lokomotywa-rozwoju-miasta-i-regionu/

http://www.e-wspolnota.com/Biala_Podlaska/Wydarzenia/Pietnastoletni_bilans_PSW-7042/

http://www.podlasie24.pl/wiadomosci/biala-podlaska/o-przyszlosci-uczelni-dyskutowano-w-bialej-podl.--ee23.html

wtorek, 02 lipca 2013 07:22 Wpisany przez Paulina Rynkiewicz