Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 125/2020 z dnia 16.10.2020 r. zostaje wprowadzony harmonogram hybrydowej realizacji zajęć dydaktycznych poszczególnych kierunków studiów w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w rotacji tygodniowej tj. na przemian zdalne/stacjonarne w miesiącu 
październiku 2020 r.: 


 1. od 19.10.2020 r. do 25.10.2020 r. kształcenie zdalne realizują następujące kierunki studiów:

 • Bezpieczeństwo Narodowe – studia pierwszego i drugiego stopnia,

 • Budownictwo – studia pierwszego stopnia,

 • Filologia angielska – studia pierwszego i drugiego stopnia,

 • Filologia rosyjska – studia pierwszego stopnia,

 • Pedagogika – studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie,

 • Ratownictwo Medyczne – studia pierwszego stopnia,

 • Turystyka i Rekreacja – studia pierwszego i drugiego stopnia,

 • Zarządzanie – studia pierwszego stopnia,

od 26.10.2020 r. w/w kierunki studiów realizują kształcenie stacjonarne.

 

 1. od 19.10.2020 r. do 25.10.2020 r. kształcenie stacjonarne realizują następujące kierunki studiów:

 • Dietetyka – studia pierwszego stopnia,

 • Ekonomia – studia pierwszego i drugiego stopnia,

 • Finanse i Rachunkowość – studia pierwszego stopnia,

 • Fizjoterapia – studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie,

 • Informatyka – studia pierwszego stopnia,

 • Mechanika i Budowa Maszyn – studia pierwszego stopnia,

 • Pielęgniarstwo – studia pierwszego i drugiego stopnia,

 • Rolnictwo – studia pierwszego stopnia,

 • Socjologia – studia pierwszego stopnia,

 • Zdrowie Publiczne – studia drugiego stopnia,

od 26.10.2020 r. w/w kierunki realizują kształcenie zdalne.

 

Harmonogram kształcenia hybrydowego na kolejne miesiące, w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, publikowany będzie w późniejszym terminie, jako kolejny załącznik do niniejszego zarządzenia.

sobota, 17 października 2020 16:15 Wpisany przez Arkadiusz Franczuk