studia_niepelnosprawni_facebook_post_image_1200x628


STUDIA BEZ BARIER DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

PSW w Białej Podlaskiej to Uczelnia przyjazna studentom z niepełnosprawnością ruchu, słuchu i niedowidzenia.

Osoby niepełnosprawne mogą studiować na każdym kierunku studiów w zależności od ich stopnia niepełnosprawności.

Kandydaci niepełnosprawni, którzy chcą podjąć studia podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej jak wszyscy inni kandydaci, zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków.

Budynki naszej uczelni są wyposażone w windy, specjalne podjazdy, odpowiednio dostosowane toalety oraz miejsca parkingowe.

Studenci uzyskują stypendia specjalne w zależności od stopnia niepełnosprawności.

Niepełnosprawność nie może oznaczać braku dostępu do wiedzy!

Osoby niepełnosprawne zainteresowane studiowaniem w PSW zapraszamy do kontaktu
z Polskim Stowarzyszeniem Głuchych i Niepełnosprawnych "MOTYL".

Studiuj z Nami w PSW!

czwartek, 12 marca 2020 11:01 Wpisany przez Ewelina Nowak