slider690x300_-_Kopia
W dniu 12.12.2019 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomicznym odbyła się konferencja naukowa nt.: 100 lat kwestii agrarnej – Jubileusz 55-lecia pracy naukowej Profesora Mieczysława Adamowicza.
Konferencja skupiła reprezentantów problematyki agrarna z całej Polski, przedstawicieli świata nauki, polityki i praktyki oraz wychowanków Pana Profesora Adamowicza.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele społeczności akademickiej PSW w osobach Pana Rektora prof. Jerzego Nitychoruka, Pani Prorektor dr Agnieszki Siedleckiej, Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych dr hab. Danuty Guzal-Dec - prof. PSW, pracowniów uczleni oraz Prezydenta Miasta Biała Podlaska Michała Litwiniuka.

Cała Społeczność Akademicka dołącza się do serdecznych gratulacji!

1

2

3

Fot. Miasto Biała Podlaska


 

piątek, 13 grudnia 2019 11:15 Wpisany przez Ewelina Nowak