DSC_0859Szanowni Państwo,

społeczności akademicka Państwowej Szkoły Wyższej 
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Kandydując na stanowisko rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, zdaje sobie sprawę z konieczności sprawnego i odpowiedzialnego zarządzania w kontekście przyjętych planów strategicznych, które zmierzają do utworzenia nowoczesnej, ważnej w regionie Uczelni. Dotychczasowe działania śp. Rektora prof. dr hab. Józefa Bergiera zaowocowały trzykrotnym zdobyciem pierwszego miejsca w rankingu „Perspektyw” oraz kategorii „A” i „B” w procesie ewaluacji wydziałów naszej Uczelni. To dobitnie świadczy o słusznych założeniach strategicznych przyjętych
w naszej Uczelni i powinno znaleźć kontynuację w kadencji następnego rektora.

            Uważam, że nowoczesna szkoła wyższa musi być oparta na wykwalifikowanej kadrze naukowo-dydaktycznej, dobrych studentach, nowoczesnej bazie materiałowo-technicznej i dobrym zarządzaniu. W perspektywie kadencji rektora potrzebne są działania, które uwzględniają wymienione wyżej czynniki.

Moimi nadrzędnymi celami jako przyszłego rektora są:

  • Utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia i dobrej marki Uczelni w Polsce.
  • Stworzenie studentom przyjaznego środowiska do studiowania.
  • Stworzenie pracownikom bezpiecznego i umożliwiającego rozwój miejsca pracy.
  • Budowa przyjaznej atmosfery w Uczelni i integracja społeczności akademickiej.

Szanowni Państwo, pragnąc przybliżyć moją sylwetkę jako kandydata na rektora PSW polecam lekturę wywiadu ze mną z 2016 r.

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/bialski-przeglad-akademicki-nr-23-wrzesien-2016

Przedstawiam również moje naukowe CV:  J. Nitychoruk - naukowe CV

poniedziałek, 27 maja 2019 14:35 Poprawiony: poniedziałek, 27 maja 2019 14:39 Wpisany przez Marek Kowalczyk