piątek, 09 grudnia, 2016

Skład Senatu PSW im. Papieża Jana Pawła II na kadencję 2016-2020

Na podstawie § 35 pkt. 1 i 2 Statutu PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 04.03.2016 roku, UKW ustala następujący skład Senatu na kadencję 2016-2020:

1. Jego Magnificencja prof. zw. dr hab. Józef Bergier – Rektor PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – Przewodniczący Senatu
2. dr inż. Agnieszka Smarzewska – Prorektor do spraw studenckich PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
3. prof. zw. dr hab. Jerzy Nitychoruk – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych
4. prof. nadzw. dr hab. Marcin Weiner – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
5. dr inż. Marta Chodyka – Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych
6. dr Joanna Marchel – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
7. dr Dorota Karwacka – Kanclerz PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
8. prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz – Kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania
9. doc. dr inż. Tomasz Grudniewski – p.o. Kierownika Katedry Nauk Technicznych
10. prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Rutkowska – Kierownik Katedry Kultury Fizycznej i Fizjoterapii
11. prof. zw. dr hab. Roman Lewicki – Kierownik Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych
12. prof. zw. dr hab. Jadwiga Daniluk – Kierownik Katedry Zdrowia
13. prof. nadzw. dr hab. Wioletta Żukiewicz-Sobczak – przedstawiciel Katedry Zdrowia
14. prof. zw. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk – przedstawiciel Katedry Kultury Fizycznej i Fizjoterapii
15. prof. zw. dr hab. Bogdan Kościk – przedstawiciel Katedry Ekonomii i Zarządzania
16. dr n. med. Stanisława Spisacka – przedstawiciel Katedry Zdrowia
17. dr Ewelina Niźnikowska – przedstawiciel Katedry Kultury Fizycznej i Fizjoterapii
18. dr Beata Wołosiuk – przedstawiciel Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych
19. dr Agnieszka Siedlecka – przedstawiciel Katedry Ekonomii i Zarządzania
20. dr Robert Tomaszewski – przedstawiciel Katedry Nauk Technicznych
21. prof. zw. dr hab. Stanisław Kondracki – przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
22. prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Partycki – przedstawiciel Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
23. mgr Renata Karwacka – przedstawiciel pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
24. mgr Grzegorz Nowakowski - przedstawiciel pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
25. Daria Banasiak – przedstawiciel studentów
26. Przemysław Firsiuk – przedstawiciel studentów
27. Svitlana Makaruk – przedstawiciel studentów
28. Krystian Nawara – przedstawiciel studentów
29. Sebastian Niczyporuk – przedstawiciel studentów
30. Damian Szymański – przedstawiciel studentów
31. Mariusz Trzmiel – przedstawiciel studentów
32. mgr Iwona Antonowicz – Kwestor PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (udział z głosem doradczym)
33. mgr Marzena Dziołak – Dyrektor Biblioteki PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (udział z głosem doradczym)

piątek, 13 sierpnia 2010 13:52 Poprawiony: czwartek, 01 września 2016 09:46 Wpisany przez Marek Kowalczyk
facebook-ilogo-690
Zapraszamy na naszą stronę
na Facebooku, na bieżąco informujemy
o wydarzeniach, rozmawiamy, ogłaszamy konkursy i rozdajemy nagrody.