Skład Senatu 

Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
kadencji 2020-2024
obowiązujący od 01 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r.

 

1. prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk - Rektor ABNS Białej Podlaskiej;

2. dr Joanna Baj-Korpak;

3. dr inż. Alicja Baranowska;

4. dr Dawid Błaszczak;

5. dr inż. Marta Chodyka;

6. dr Izabela Dąbrowska;

7. dr Małgorzata Dąbrowska;

8. dr Dominik Dąbrowski;

9. dr inż. Tomasz Grudniewski;

10. dr hab. Danuta Guzal-Dec;

11. dr Ewelina Niźnikowska;

12. dr Anna Pańczuk;

13. dr Ewa Pawłowicz-Sosnowska;

14. dr hab. Agnieszka Siedlecka;

15. prof. dr hab. Marcin Weiner;

16. dr Łukasz Zbucki;

17. mgr inż. Maciej Hawryluk;

18. mgr Edyta Kozłowska;

19. dr Dorota Karwacka;

20. mgr inż. Zofia Lubańska

21. mgr Grzegorz Nowakowski;

22. lic. Rafał Olczuk;

23. mgr Andrzej Paszkowski;

24. mgr Iwona Żelisko;

25. Aleksandra Abramowicz - przedstawiciel studentów z Wydziału Nauk o Zdrowiu;

26. Marlena Bliźniuk - przedstawiciel studentów z Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych;

27. Magdalena Borysiuk - przedstawiciel studentów z Wydziału Nauk Ekonomicznych;

28. Krystian Ćmakowski - przedstawiciel studentów z Wydziału Nauk Technicznych;

29. Łukasz Mazuryk - przedstawiciel studentów z Wydziału Nauk o Zdrowiu;

30. Vlada Zaitseva - przedstawiciel studentów z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

 

 

§ dokonano aktualizacji 2022.05.23 po wyborach uzupełniających w obrębie Uczelnianej Rady Samorządu Studentów tj.: zmiana przedstawiciela studentów z Wydziału Nauk Technicznych

piątek, 13 sierpnia 2010 12:52 Poprawiony: wtorek, 06 września 2022 13:39 Wpisany przez Marek Kowalczyk