Skład Senatu PSW im. Papieża Jana Pawła II na kadencję 2016-2020

 

Na podstawie § 35 pkt. 1 i 2 Statutu PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 28.04.2017 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 27/2017, UKW ustala następujący skład Senatu na kadencję 2016-2020:

 1. Jego Magnificencja prof. zw. dr hab. Józef Bergier – Rektor PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – Przewodniczący Senatu
 2. dr inż. Agnieszka Smarzewska – Prorektor do spraw studenckich PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 3. prof. zw. dr hab. Jerzy Nitychoruk – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych
 4. prof. nadzw. dr hab. Marcin Weiner – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
 5. dr Agnieszka Siedlecka – Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych
 6. dr Izabela Dąbrowska – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
 7. dr Dorota Karwacka – Kanclerz PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 8. prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz – Kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania
 9. doc. dr inż. Tomasz Grudniewski – Kierownik Katedry Nauk Technicznych
 10. prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Rutkowska – Kierownik Katedry Kultury Fizycznej i Fizjoterapii
 11. prof. nadzw. dr hab. Halina Chodkiewicz – Kierownik Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych
 12. prof. zw. dr hab. Jadwiga Daniluk – Kierownik Katedry Zdrowia
 13. prof. nadzw. dr hab. Wioletta Żukiewicz-Sobczak – przedstawiciel Katedry Zdrowia
 14. prof. nadzw. dr hab. Barbara Bergier - przedstawiciel Katedry Kultury Fizycznej i Fizjoterapii
 15. prof. nadzw. dr hab. Danuta Guzal-Dec – przedstawiciel Katedry Ekonomii i Zarządzania
 16. dr n. med. Stanisława Spisacka – przedstawiciel Katedry Zdrowia
 17. dr Ewelina Niźnikowska – przedstawiciel Katedry Kultury Fizycznej i Fizjoterapii
 18. dr Beata Wołosiuk – przedstawiciel Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych
 19. dr Łukasz Zbucki – przedstawiciel Katedry Ekonomii i Zarządzania
 20. dr Robert Tomaszewski – przedstawiciel Katedry Nauk Technicznych
 21. prof. zw. dr hab. Stanisław Kondracki – przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 22. prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Partycki – przedstawiciel Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
 23. mgr Renata Karwacka – przedstawiciel pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
 24. mgr Grzegorz Nowakowski - przedstawiciel pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
 25. Mariusz Dębiński – przedstawiciel studentów
 26. Magdalena Gmyrek – przedstawiciel studentów
 27. Patrycja Kaliszewska – przedstawiciel studentów
 28. Krystian Nawara – przedstawiciel studentów
 29. Sebastian Niczyporuk – przedstawiciel studentów
 30. Maciej Paszko - przedstawiciel studentów
 31. Damian Szymański - przedstawiciel studentów
 32. mgr Iwona Antonowicz – Kwestor PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (udział z głosem doradczym)
 33. mgr Marzena Dziołak – Dyrektor Biblioteki PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (udział z głosem doradczym)

piątek, 13 sierpnia 2010 12:52 Poprawiony: piątek, 25 stycznia 2019 15:21 Wpisany przez Marek Kowalczyk