pomoc_dla_studentw_STRONA

 

Drodzy Studenci,

w związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi kontynuowania studiów na naszej Uczelni przez studentów z Ukrainy przybywających do Polski w imieniu Pani Prorektor ds. kształcenia i studentów dr Eweliny Niźnikowskiej informuję, że Ministerstwo opracowuje Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach którego sporządzone zostaną zasady organizacji i funkcjonowania Uczelni w związku z zapewnianiem miejsc na studiach dla obywateli Ukrainy oraz regulacje dotyczące kształcenia.

Projekt ustawy ma na celu stworzenie szczególnej regulacji prawnej zapewniającej doraźną podstawę prawną do legalnego pobytu cudzoziemcom, w szczególności posiadającym obywatelstwo Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechali, posiadając stosowne uprawnienie wjazdowe, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do momentu ukazania się stosownych regulacji Uczelnia wychodząc naprzeciw potrzebom studentów z Ukrainy umożliwia uczestnictwo w zajęciach w formie wolnego słuchacza, na kierunkach studiów znajdujących się w ofercie edukacyjnej Uczelni.

Osoby zainteresowane taką formą pomocy proszone są o złożenie stosownego podania do Prorektora ds. kształcenia i studentów.

wtorek, 08 marca 2022 08:37 Poprawiony: wtorek, 08 marca 2022 08:43 Wpisany przez Elwira Sołoduszkiewicz