Rekrutacja Uczestników do I edycji prowadzona jest do końca stycznia 2023r.

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 7-12 lat, które uczą się w szkole podstawowej w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest zgłoszenie chętnego dziecka przez jego Opiekuna prawnego do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i dostarczenie do Akademickiego Centrum Edukacji Ustawicznej, pokój 266 R (I piętro) mieszczącego się w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, ul. Sidorska 95/97 (w godz. 7:30 do 15.30).

Zgłoszenie dziecka do uczestnictwa w zajęciach:

 Formularz_zgłoszeniowy.pdf 

 Upoważnienie_do_odbioru_dziecka.pdf 

 Regulamin_projektu_Przystanek - popularyzacja_nauki_.pdf 

 

Listy rankigowe zostaną opublikowane w dniach 6-7 luty 2023.

 

 

poniedziałek, 16 stycznia 2023 11:58 Poprawiony: środa, 01 lutego 2023 15:00 Wpisany przez Małgorzata Łojewska-Tarasiuk

Przystanek - popularyzacja nauki