thumb_vlog14_HD_1920x1080

THE INNOVATION RESEARCH CENTRE (CBNI)

---

CENTRUM BADAŃ NAD INNOWACJAMI (CBNI)

 

 

THE INNOVATION RESEARCH CENTRE (CBNI)

The Innovation Research Centre in health, IT and renewable energy sources - research infrastructure at Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska The Innovation Research Center supports the scientific development of three fields:

 • construction (with the specialization of renewable energy sources),
 • public health (with the Lyme disease and tuberculosis program),
 • information technology (components for optical image processing, telecommunications and semiconductor components).

 

The Innovation Research Centre contains the following laboratories:

 • laboratory of materials and analysis of results,
 • microbiology laboratory,
 • laboratory of deactivation and decontamination,
 • serology laboratory, immunology laboratory,
 • laboratory of molecular biology,
 • Genotyping lab,
 • optics studio,
 • clean room,
 • 2 simulation laboratories,
 • chemical lab,
 • 2 technical rooms,
 • 2 renewable conversion laboratories.

 

„The project is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange
under the Modern Foreign Promotion Programme”

 

---

 

CENTRUM BADAŃ NAD INNOWACJAMI (CBNI)

Centrum Badań nad Innowacjami w zakresie zdrowia, technologii
informatycznych oraz źródeł energii odnawialnej - infrastruktura badawcza przy PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Centrum Badań nad Innowacjami wspiera rozwój naukowy trzech kierunków:

 • budownictwa (ze specjalnością odnawialne źródła energii),
 • zdrowia publicznego (z programem badania boreliozy i gruźlicy),
 • informatyki (elementy służące do optycznego przetwarzania obrazów, elementy telekomunikacyjne i półprzewodnikowe).

 

W skład CBNI wchodzą następujące laboratoria:

 • pracownia materiałów i analizy wyników,
 • pracownia mikrobiologii,
 • pracownia dezaktywacji i dekontaminacji,
 • pracownia serologii, pracownia immunologii,
 • pracownia biologii molekularnej,
 • pracownia genotypowania,
 • pracownia optyki,
 • pomieszczenie czyste,
 • 2 pracownie symulacji,
 • pracownia chemiczna,
 • 2 pomieszczenia techniczne,
 • 2 pracownie konwersji odnawialnej.

 

„Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
w ramach Programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna”

 

Website: http://www.pswbp.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/psw.biala.podlaska/

Instagram: https://www.instagram.com/psw_bialapodlaska/

Twitter: https://twitter.com/pswbp

YouTube: https://www.youtube.com/user/PSWJPII

 

Made by:

Kamil Muszyński

Konrad Zbucki

środa, 03 lipca 2019 08:00 Poprawiony: czwartek, 04 lipca 2019 08:03 Wpisany przez Marek Kowalczyk