thumb_vlog13_HD_1920x1080

III Bialskie Digital Tech Fair

---

III Bialskie Targi Technologii Cyfrowych

 

 

„The project is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange
under the Modern Foreign Promotion Programme”

III Bialskie Digital Tech Fair

On May 30, an interesting technology event took place in Biała Podlaska - the third edition of the Bialskie Digital Tech Fair organized by JB Multimedia with the participation of the Department of Technical Sciences of the State School of Higher Education in Biała Podlaska and the Lublin Local Government Teacher Training Center.

The subject of the fair was very broad but it concerned technological novelties used in business, education, multimedia, security, printing, coding and smart homes. Innovations for companies proposed and presented modern computers, notebooks and tablets, network multifunction devices, videoconference and recording devices, and hotel televisions. Modern school could use interactive boards and monitors, computer rooms, school software, interactive floors, microscopes and telescopes. Security in the companies and institutions ensured presented computer networks, secure power supply - ups, aggregates, monitoring and alarm systems, CCTV, access control systems. The print zone presented 3D printing, which is safe and economical. In the coding area, software and robots, interactive demonstrations as well as workshops on robotics and programming were available.Additionally the aforementioned smart home solutions for Smart Home.

---

III Bialskie Targi Technologii Cyfrowych

30 maja w Białej Podlaskiej miał miejsce ciekawy event technologiczny - III edycja Bialskich Targów Technologii Cyfrowych organizowanych przez JB Multimedia przy współudziale Katedry Nauk Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej oraz Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Tematyka targów była bardzo szeroka ale w całym zakresie dotyczyła nowości technologicznych stosowanych w w biznesie, edukacji, multimediach, ochronie, druku, kodowaniu i inteligentnym domu.

Innowacje dla firm proponowały i prezentowały nowoczesne komputery, notebooki i tablety, sieciowe urządzenia wielofunkcyjne, videokonferencje i nagrywanie, telewizja hotelowa. Nowoczesna szkoła skorzystać mogła z tablic i monitorów interaktywnych, pracownie komputerowe, oprogramowanie do szkół, podłogi interaktywne, mikroskopy i lunety. Strefa multimediów oferowała ściany LCD, video wall, projektory. Bezpieczeństwo w firmie i instytucji zapewnią prezentowane sieci komputerowe, bezpieczne zasilanie – ups’y, agregaty, monitoring i systemy alarmowe, telewizja przemysłowa, systemy kontroli dostępu. Strefa druku prezentowała druk 3D, bezpieczny i oszczędny. W strefie kodowania dostępne było oprogramowanie i roboty, interaktywne pokazy, warsztaty z robotyki i programowania. Do tego wspomniane już inteligentne rozwiązania dla domu Smart Home.

„Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna”

 

Website: http://www.pswbp.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/psw.biala.podlaska/

Instagram: https://www.instagram.com/psw_bialapodlaska/

Twitter: https://twitter.com/pswbp

YouTube: https://www.youtube.com/user/PSWJPII

 

Made by:

Kamil Muszyński

Konrad Zbucki

wtorek, 02 lipca 2019 08:00 Poprawiony: środa, 03 lipca 2019 11:34 Wpisany przez Marek Kowalczyk