min_vlog5_HD_1920x1080

The School takes care of scientific development of both students and academics. State-of-the-art research centres with world-class equipment: microscopes and 3D printer, are an important part of the School. The Innovation Research Centre supports the development of three fields: construction, public health, and information technology. ECO-AGRO-TECH Regional Research Centre is dedicated to research in the area of environmental analyses, building physics, biological and nutrition analyses (agriculture, mechanics, and machine construction).

---

Uczelnia dba o rozwój naukowy studentów, jak i pracowników. Ważną częścią uczelni są nowoczesne centra badawcze, wyposażone w światowej klasy sprzęt: mikroskopy, drukarkę 3D. Centrum Badań nad Innowacjami wspiera rozwój naukowy trzech kierunków: budownictwa, zdrowia publicznego, informatyki. Regionalne Centrum Badań EKO-AGRO-TECH przeznaczona do prowadzenia badań naukowych w zakresie analiz środowiskowych, fizyki budowli, analiz biologiczno-żywieniowych (rolnictwo, mechanika i budowa maszyn).

 

 

„The project is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange  under the Modern Foreign Promotion Programme”

---

„Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna”

 

Website: http://www.pswbp.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/psw.biala.podlaska/

Instagram: https://www.instagram.com/psw_bialapodlaska/

Twitter: https://twitter.com/pswbp

YouTube: https://www.youtube.com/user/PSWJPII

 

Made by:

Danil Sauchanka

Tetyana Koretska

Andrei Kireyeu

 

piątek, 01 lutego 2019 11:00 Poprawiony: poniedziałek, 01 lipca 2019 08:57 Wpisany przez Marek Kowalczyk