Warunki zaliczenia lektoratu z języka obcego:

  • Uzyskanie pozytywnych ocen z prac zaliczeniowych
  • Obecność minimum 85%
  • Aktywność na zajęciach
  • Konieczność posiadania wymaganych na zajęciach materiałów


Progi procentowe na poszczególne oceny z prac pisemnych

100% - 90% - 5
89% - 85% - 4,5
84% - 75% - 4
74% - 68% - 3,5
67% - 51% - 3

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub niezadowalającej studenta, student ma prawo do drugiego, ostatecznego terminu, uzgodnionego z lektorem.

środa, 13 listopada 2019 13:21 Poprawiony: środa, 20 listopada 2019 09:38 Wpisany przez Katarzyna Gołoś