31 grudnia 2021 roku zostały zakończone wszystkie działania uczelni, które podjęto w ramach przedsięwzięcia Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości 2021. Na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało 1 MILION ZŁ. Środki finansowe są przyznawane uczelniom, które najlepiej i najskuteczniej kształcą swoich studentów, tym samym przygotowując ich do podjęcia aktywności na rynku pracy.

Głównym celem przedsięwzięcia było podwyższenie jakości kształcenia w PSW w Białej Podlaskiej poprzez utworzenie nowoczesnej pracowni fizjologii wysiłku, strzelnicy laserowej, doposażenie pracowni dydaktycznych, zakup sprzętu, aktualizacja zasobów bibliotecznych oraz podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej. Grupami docelowymi byli studenci oraz nauczyciele akademiccy.

IMG_1849  IMG_1900  IMG_1883

Nowa PRACOWNIA FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCZNEGO umożliwia podniesienie jakości kształcenia studentów - przyszłych specjalistów rekreacji fizycznej i turystyki aktywnej, fizjoterapeutów, dietetyków czy ratowników medycznych.

DID_-_strzelnica_laserowa_1_  DID_-_strzelnica_laserowa_2  DID_-_strzelnica_laserowa_3

Nowa STRZELNICA LASEROWA składająca się z Multimedialnego Trenażera Strzeleckiego (MTS), będzie jednym z elementów praktycznej nauki na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. System daje możliwość prowadzenia treningów strzeleckich statycznych oraz dynamicznych.

DID-komora_do_badania_mrozoodpornosci_1jpg  DID-komora_do_badania_mrozoodpornosci_2

Zakupiona KOMORA DO BADANIA MROZOODPORNOŚCI, stanowi niezbędne wyposażanie Laboratorium Wytrzymałości Materiałów oraz Trwałości i Ochrony Konstrukcji Budowlanych Zakładu Budownictwa i umożliwia kształtowanie umiejętności praktycznych.

DID-lotnisko1 DID-lotnisko2 

Otrzymane środki umożliwiły realizację części zajęć dydaktycznych z przedmiotu Pilotaż wycieczek dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja na lotnisku Chopina w Warszawie.

środa, 16 marca 2022 14:22 Poprawiony: czwartek, 17 marca 2022 14:59 Wpisany przez Marek Kowalczyk

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych