WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI STUDENTÓW PRZEZ DZIEKANAT

W związku z przedłużającym się stanem zagrożenia zachorowania na SARS-CoV -2 informujemy,
że obowiązuje wstrzymanie osobistej obsługi studentów.

Niezbędną dokumentację dotyczącą spraw studenckich
(podania, wnioski, zapotrzebowanie na zaświadczenia, itp.)
zgłaszają Państwo za pośrednictwem:

  • wrzucając do skrzynki znajdującej się przed dziekanatem pok 306R


Odpowiedzi na podania oraz zaświadczenia będą odsyłane również drogą elektroniczną.

Odbiór dyplomów ukończenia studiów możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru drogą telefoniczną lub elektroniczną z pracownikiem dziekanatu.

 

poniedziałek, 22 marca 2021 11:54 Poprawiony: poniedziałek, 22 marca 2021 12:10 Wpisany przez Beata Zdolska