Skład Senatu PSW im. Papieża Jana Pawła II na kadencję 2016-2020

 

Na podstawie § 35 pkt. 1 i 2 Statutu PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 28.04.2017 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 27/2017, UKW ustala następujący skład Senatu na kadencję 2016-2020:

  1. Jego Magnificencja prof. zw. dr hab. Jerzy Nitychoruk – Rektor PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – Przewodniczący Senatu
  2. dr Agnieszka Siedlecka - p.o. Prorektora do spraw studenckich PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  3. prof. nadzw. dr hab. Danuta Guzal-Dec - p.o. Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych
  4. prof. nadzw. dr hab. Marcin Weiner – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
  5. dr Izabela Dąbrowska – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
  6. dr Dorota Karwacka – Kanclerz PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  7. prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz – Kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania
  8. doc. dr inż. Tomasz Grudniewski – Kierownik Katedry Nauk Technicznych
  9. prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Rutkowska – Kierownik Katedry Kultury Fizycznej i Fizjoterapii
  10. prof. nadzw. dr hab. Halina Chodkiewicz – Kierownik Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych
  11. prof. zw. dr hab. Jadwiga Daniluk – Kierownik Katedry Zdrowia
  12. prof. nadzw. dr hab. Wioletta Żukiewicz-Sobczak – przedstawiciel Katedry Zdrowia
  13. prof. nadzw. dr hab. Barbara Bergier - przedstawiciel Katedry Kultury Fizycznej i Fizjoterapii
  14. dr n. med. Stanisława Spisacka – przedstawiciel Katedry Zdrowia
  15. dr Ewelina Niźnikowska – przedstawiciel Katedry Kultury Fizycznej i Fizjoterapii
  16. dr Beata Wołosiuk – przedstawiciel Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych
  17. dr Łukasz Zbucki – przedstawiciel Katedry Ekonomii i Zarządzania
  18. dr Robert Tomaszewski – przedstawiciel Katedry Nauk Technicznych
  19. prof. zw. dr hab. Stanisław Kondracki – przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  20. prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Partycki – przedstawiciel Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
  21. mgr Renata Karwacka – przedstawiciel pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
  22. mgr Grzegorz Nowakowski - przedstawiciel pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
  23. Mariusz Dębiński – przedstawiciel studentów
  24. Magdalena Gmyrek – przedstawiciel studentów
  25. Patrycja Kaliszewska – przedstawiciel studentów
  26. Krystian Nawara – przedstawiciel studentów
  27. Sebastian Niczyporuk – przedstawiciel studentów
  28. Maciej Paszko -przedstawiciel studentów
  29. Damian Szymański - przedstawiciel studentów
  30. mgr Iwona Antonowicz – Kwestor PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (udział z głosem doradczym)
  31. mgr Marzena Dziołak – Dyrektor Biblioteki PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (udział z głosem doradczym)

  piątek, 13 sierpnia 2010 12:52 Poprawiony: czwartek, 22 sierpnia 2019 13:35 Wpisany przez Marek Kowalczyk