wopr_logoWODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
Miejska Drużyna WOPR nr. 11 w Białej Podlaskiej
Prowadzi nabór na kurs:

- MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR

- RATOWNIKA WOPR


  • MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR

WYMAGANIA FORMALNE: 

1. Uczestnik ma mieć ukończony 12 rok życia.
2. Uczestnik ma posiadać:
  1) ważną legitymację członka WOPR;
  2) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej- pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny);
  3) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny).
3. Uczestnik ma mieć ukończone pływackie szkolenie podstawowe potwierdzone kartą pływacką lub specjalną kartę pływacką.

KOSZT: 550 zł.

  • RATOWNIKA WOPR

WYMAGANIA FORMALNE: 

1. Uczestnik ma mieć ukończony 16 rok życia.
2. Uczestnik ma posiadać:
  1) ważną legitymację członka WOPR;
  2) stopień MR WOPR i kartę identyfikacyjną;
  3) specjalna kartę pływacką;
  4) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny).
3. Uczestnik ma posiadać potwierdzenie odbycia w sumie 120 godzin kształcenia zawodowego ponad te dokumentowane do stopnia młodszego ratownika WOPR obejmującego co najmniej jeden patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym.

V. SPRAWDZIAN WSTĘPNY:

1. Przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1' 50" wyłącznie na piersiach.
2. Przepłynięcie pod wodą dystansu co najmniej 15m bez łamania powierzchni wody.

KOSZT: 650 zł.

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież, nauczycieli oraz wszystkie zainteresowane osoby.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się
10.03.2011r. (CZWARTEK)
Godz.:15:30

w siedzibie:

Lubelskiej Fundacji Rozwoju- Agencji Rozwoju Regionalnego
w Białej Podlaskiej
ul: WARSZAWSKA 14
(budynek za Parkiem Radziwiłów) I PIĘTRO

KONTAKT:

Instruktor WOPR:

Marcin Ślósarski   tel.: 606 706 71

poniedziałek, 28 lutego 2011 10:09 Poprawiony: poniedziałek, 28 lutego 2011 10:29 Wpisany przez Marek Kowalczyk

Studenci - Aktualności - Studium WFiS