Poniższy plik pdf zawiera wyniki egzamiów z przedmiotów
"Marketing" i "Zarządzanie logistyką"
prowadzonych przez
Panią prof. dr hab. Joannę Szwacką-Mokrzycką.

 Wyniki_egzaminu_z_Marketingu_i_Zarzdzania_logistyk.pdf

poniedziałek, 14 lutego 2011 11:40 Poprawiony: poniedziałek, 14 lutego 2011 12:28 Wpisany przez Katarzyna Korneluk

Studenci - Akt. - Katedra Ekonomii i Zarządzania