Z dniem 13.02.2023r. zostaje uruchomiony nabór na zamknięte wyjazdowe szkolenie pn.: „Warunki udziału w postępowaniu, wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych orzeczeń KIO - 2 os.”

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!” - Zadanie 14 - Rozwój kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej - Zarządzanie w obszarze Zamówień Publicznych.

Szkolenie skierowane jest dla pracowników Działu Zamówień Publicznych.

Planowany termin realizacji szkolenia to II.2023 r.

Rekrutacja trwa do 16 lutego 2023 r. do godz. 15.30 w Biurze projektu, ul. Sidorska 95/97, pok. nr 370. (Godziny pracy Biura 7.30-15.30).

Decyzję o zakwalifikowaniu na szkolenie podejmuje Rektor uczelni w oparciu o analizę bieżących planów rozwoju zasobów kadrowych uczelni, analizę profili kompetencji poszczególnych stanowisk oraz analizę potrzeb szkoleniowych przeprowadzoną na etapie przygotowania wniosku.

poniedziałek, 13 lutego 2023 12:33 Wpisany przez Marek Kowalczyk

Projekty - SRZ - Administracja