Uwaga studenci
III roku studiów licencjackich i II roku studiów magisterskich
Kierunki: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie
Do dnia 20 grudnia br. każdy student zobowiązany jest do złożenia w sekretariacie p.370R karty pracy dyplomowej wypełnionej i podpisanej przez studenta i promotora.
wtorek, 03 grudnia 2019 08:38 Poprawiony: wtorek, 03 grudnia 2019 09:08 Wpisany przez Katarzyna Korneluk

Studenci - Akt. - Katedra Ekonomii i Zarządzania