Konkurs na najlepszą monografię wydaną przez Wydawnictwo Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w roku 2022

 

Komunikat

Rektor ABNS, prof. Jerzy Nitychoruk, oraz prorektor ds. nauki, dr hab. Agnieszka Siedlecka, prof. uczelni, zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą monografię autorską opublikowaną w wydawnictwie ABNS w roku 2022.  

Do konkursu mogą zostać zgłoszone monografie autorskie, które spełniają wymogi dotyczące monografii zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej i które zostały zgłoszone do Biblioteki ABNS do 31 marca 2023 roku.  

W konkursie biorą udział tylko osoby zatrudnione w ABNS jako podstawowym miejscu pracy.  

Zgłoszenia konkursowe należy składać w Sekcji Nauki do 31 kwietnia 2023 r.   

Szczegółowe zasady dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.

środa, 13 kwietnia 2022 09:47 Poprawiony: środa, 13 kwietnia 2022 10:02 Wpisany przez Paulina Rynkiewicz