Projekty

I rekrutacja

Lista rankingowa uczelnianych opiekunów praktyk pilotażowych - V edycja

w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pt: „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych - V edycja, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Lista uczelnianych opiekunów praktyk pilotażowych - V edycja

Utworzona w procesie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk pilotażowych w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pt..: „Program Praktyk Zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych,"- V edycja, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Listy studentów zakwalifikowanych do udziałau w projekcie "Program praktyk pilotazowych w Państwowych Wyższysch Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej…

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
ZAKRES: Podnoszenie kompetencji w zakresie zarządzania biblioteką akademicką.
SZKOLENIE: EFEKTYWNE PUBLIC RELATIONS
PROJEKT „PSW- UCZELNIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” NR POWR.03.05.00-00-Z103/17

  Harmonogram zajęć - Efektywne public relations

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej rozpoczęła rekrutację studetów i Uczelnianych Opiekunów Praktyk w ramach V naboru projektu "Program praktyk pilotażowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych". Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju.

Informacje o projekcie

Nabór Uczelnianych Opiekunów Praktyk

Nabór Studentów

logo_POWER

PLAKAT_INFORMACYJNY_PROJEKTU_DLA_DZIECI_I_RODZICW

Szanowni Państwo,
informuję, iż od  dnia 02.07.2018 r. do 20.07.2018 r. do godziny 12.00 trwa IV nabór uzupełniający do udziału w projekcie „PSW - uczelnia z przyszłością” - szkolenie z języka angielskiego.
Szkolenie z języka angielskiego skierowane jest do kadry kierowniczej i administracyjnej PSW.
(Kadra kierownicza to osoby pełniące funkcje organów jednoosobowych uczelni lub wchodzące w skład organów kolegialnych uczelni (senat, konwent, rada wydziałów), jak również pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, zarządzający wyodrębnionymi w ramach uczelni jednostkami organizacyjnymi.)

Szkolenia z języka angielskiego odbywają się w godzinach pracy 7.30-15.30.

Zachęcamy Państwa do udziału w rekrutacji.

Z poważaniem,
Jowita Grochowiec
 Kierownik Projektu

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
ZAKRES: WSPARCIE KADRY KIEROWNICZEJ I ADMINISTRACYJNEJ
ZARZĄDZANIE BBIBLIOTEKĄ AKADEMICKĄ,
SZKOLENIE:  PROJEKTOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU PREZI
PROJEKT „PSW- UCZELNIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” NR POWR.03.05.00-00-Z103/17

  Harmonogram zajęć - Projektowanie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem programu Prezi

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
ZAKRES: WSPARCIE KADRY KIEROWNICZEJ I ADMINISTRACYJNEJ
ZARZĄDZANIE BBIBLIOTEKĄ AKADEMICKĄ,|
SZKOLENIE:  ZAAWANSOWANE WYSZUKIWANIE INFORMACJI NAUKOWEJ
PROJEKT „PSW- UCZELNIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” NR POWR.03.05.00-00-Z103/17

  Harmonogram zajęć: ZAAWANSOWANE WYSZUKIWANIE INFORMACJI NAUKOWEJ

Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa
do Zadania 4: Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej PSW - Szkolenia z umiejętności dydaktycznych i prezentacyjnych: umiejętność pracy z grupą, realizowanego w ramach projektu: „PSW-Uczelnia z Przyszłością” nr powr. 03.05.00-00-z103/17

 Wyniki rekrutacji - Szkolenie "Umiejętność pracy z grupą"

INFORMACJA O ZAKOŃCZONEJ REKRUTACJI NA SZKOLENIA Z
podniesienia kompetencji w zakresie zarządzania biblioteką akademicką

Więcej…