Projekty

Zadanie 1. Trzymaj poziom - intensywny kurs języka angielskiego

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 styczen 2019
 grudzien 2018
 listopad_2018
 pazdziernik_2018  
 wrzesien_2018
 czerwiec 2018
 maj 2018
 kwiecie 2018
 marzec 2018
 luty 2018

 styczeń 2018
 grudzień 2017

 listopad_2017.pdf
 padziernik_2017.pdf
 wrzesien_2017.pdf
 lipiec_2017.pdf
 czerwiec_2017.pdf
 maj_2017.pdf
 

Lista osób zakwalifikowanych i rezerwowych
do udziału w Zadaniu 1. Trzymaj poziom - intensywny kurs języka angielskiego

w ramach projektu pn. „Wymagam od siebie - nowe kompetencje kadry dydaktycznej PSW"

 wyniki rekrutacji do Zad.1.pdf

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się dnia 21.04.2017 r. o godz. 15:00 w Sali Senatu.

logo_POWER

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

OGŁASZA

II EDYCJĘ NABORU  PRAKTYKANTÓW

Więcej…

Projekt pn. „Wymagam od siebie - nowe kompetencje kadry dydaktycznej PSW"

Projekt realizowany jest przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.4. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego na podstawie wniosku nr POWR.03.04.00-00-D066/16.

Celem głównym w projekcie jest podniesienie do marca 2019 roku kompetencji dydaktycznych w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych oraz w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym u minimum 48 nauczycieli akademickich. Realizacja projektu pozwoli zmodernizować warsztat pracy kadry dydaktycznej uczelni, wpłynie na jakość przekazywanych studentom w trakcie zajęć treści dydaktycznych, uczyni kształcenie bardziej efektywnym, dostosowanym do potrzeb i oczekiwań studentów. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację cyklu profesjonalnych szkoleń i warsztatów.

Więcej…

Rusza rekrutacja do Zadania 1. Trzymaj poziom - intensywny kurs języka angielskiego

w ramach projektu pn. „Wymagam od siebie - nowe kompetencje kadry dydaktycznej PSW"

BEZPŁATNY Kurs języka angielskiego będzie trwał od maja 2017 r. do marca 2019 r., zrealizowanych zostanie 440 godzin dydaktycznych na grupę, planowane są 2 grupy, dofinansowaniem zostanie objętych 18 nauczycieli akademickich zatrudnionych w PSW minimum do dnia 31 marca 2019 r.

Więcej…

W zakresie realizowanego przez Państwową Szkolę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku dydaktycznego przy ul. Sidorskiej 102 Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej poprzez termomodernizację oraz montaż Paneli PV”

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie:  http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Projekt pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku dydaktycznego przy ul. Sidorskiej 102 Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej poprzez termomodernizację oraz montaż paneli PV” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych.

Więcej…

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z zajęć Akademii Młodych Adeptów, które odbyły się w dn. 20.03.2017 r.

Więcej…

Projekt "Inkubator Innowacyjności+" jest finansowany ze środków przeznaczonych na naukę  w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i  komercjalizacja wyników prac B+R w  jednostkach naukowych i  przedsiębiorstwach”, realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4)

inkubator-innowacyjnosci-header1

Inkubator Innowacyjności+

Więcej…