rpo-lubelskie

Projekt „Campus Uczelni – Hala Sportowa z częścią dydaktyczną PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej” współfinansowany ze środków europejskich w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2015

„Campus Uczelni – Hala Sportowa z częścią dydaktyczną PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej” to projekt realizowany przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Cel nadrzędnym inwestycji jest zwiększenie wykorzystania potencjału regionalnych szkół wyższych, a także poprawa dostępu do bazy dydaktycznej na poziomie wyższy. Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2015 Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura Społeczna,  Działanie 8.1 Infrastruktura społeczna i dydaktyczna szkół wyższych.

W wyniku realizacji projekt wybudowano i wykończono obiekt przyjazny dla środowiska, zagospodarowany na halę sportową oraz część dydaktyczną. Uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce 17 października br. podczas jubileuszowej inauguracji roku akademickiego.

W części sportowej znajdzie się hala sportowa z widownią, która może pomieścić 1142 osoby oraz pomieszczenia towarzyszące w tym gabinet lekarski, pokoje sędziów, pomieszczenia techniczne i magazynowe, zespoły szatniowe oraz sanitariaty.

Pozostała część budynku pełni funkcję dydaktyczną gdzie mieszczą się nowoczesne sale dydaktyczne i wykładowe przystosowane do prowadzenia zajęć na kierunkach związanych z kulturą fizyczną, fizjoterapią i rolnictwem.

W wyniku realizacji inwestycji doposażono część sportową obiektu, jak również części dydaktyczną.

W wyniku projektu podwyższono jakość świadczonych usług edukacyjnych oraz rozwinięto ofertę zajęć wychowania fizycznego, treningów, dodatkowych zajęć sportowych.

Obiekt został przystosowany dla osób niepełnosprawnych m.in. zaprojektowano pochylnię, windę, WC oraz zespoły szatniowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych i miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych