doskonala-nauka-logo          znaki_did-strona_www

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„DYSCYPLINY KOMPLEMENTARNE FIZJOTERAPII”
25-26 maja 2023 r. 

projekt realizowany
w ramach programu Ministra Edukacji Narodowej
pod nazwą „Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych”
zgodnie z umową numer DNK/SP/549325/2022

 

Projekt finansowany jest środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Okres realizacji projektu: 01.11.2022 r. - 30.06.2023 r.

Przyznane dofinansowanie: 49.225,00 PLN

Całkowita wartość projektu: 67.525,00 PLN

 

Celem konferencji jest przedstawienie trendów i wyników najnowszych badań naukowych z obszaru dyscyplin komplementarnych fizjoterapii, ze wskazaniem na ich praktyczny/aplikacyjny wymiar w kontekście wzmacniania kompetencji zawodowych fizjoterapeutów. Uczestnikami wydarzenia będą przedstawiciele nauk medycznych, społecznych, przyrodniczych, technicznych i innych, którzy swoimi działaniami mogą brać udział w procesie rehabilitacji kompleksowej i wzmacniać rezerwy czynnościowe pacjentów.

dkn-plakat

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych