znaki_did-strona_www

DOTACJA ZE ŚRODKÓW SKARBU PAŃSTWA
PRZYZNANA PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ NA UMUNDUROWANIE UCZNIÓW ODDZIAŁÓW PRZYGOTOWANIA
WOJSKOWEGO

Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej
i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Terespolu

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II jako organ prowadzący szkoły otrzymała dotację na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/23  w ALO w Terespolu i ALO w Białej Podlaskiej.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 137 280,00,

wysokość przyznanej dotacji wynosi 109 824,00,

co stanowi 80% kwoty potrzebnej do zrealizowania zadania.

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych