„Bialski Festiwal Nauki”

projekt realizowany

w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki” zgodnie z umową numer SONP/SP/550708/2022

mein_son_logo_on_whiteznaki_did-strona_www

 

Projekt finansowany jest środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Okres realizacji projektu: 01.11.2022r.- 30.06.2023r.

Przyznane dofinansowanie: 100.000,00 PLN

Całkowita wartość projektu: 117.000,00 PLN

 

Bialski Festiwal Nauki jest wydarzeniem, które ma popularyzować naukę wśród mieszkańców Białej Podlaskiej oraz powiatu bialskiego.

Wydarzenie odbędzie się w dnia 16-17.06.2023r. na ternie Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II.

W trakcie trwania wydarzenia uczestnicy będą mogli skorzystać z wielu różnorodnych zajęć (wykłady, warsztaty, pokazy itp.) obejmujących różnorodne dziedziny nauki, w tym zagadnienia związane ze zdrowiem, ekonomią, humanistyką oraz naukami ścisłymi.

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych