mein_son_logo_on_whiteznaki_did-strona_www

 

 

Plakat_dla_dzieci

Projekt ,,Przystanek – popularyzacja nauki" realizowany jest w ramach programu ,,Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu" Ministerstwa Edukacji i Nauki, finansowany z budżetu państwa i ze środków uczelni.

 

Projekt nr SONP/SP/548371/2022

Całkowita wartość projektu: 304425,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 – 31.08.2024

Projekt  „Przystanek - popularyzacja nauki” realizowany przez Uniwersytet Dziecięcy ABNS im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej jest upowszechnianiem  nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród uczniów szkół podstawowych z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska.

Projekt realizowany jest w cyklu 2 - letnim.

Obejmuje wsparciem łącznie 80 dzieci zrekrutowanych na rok akademicki 2022/2023 oraz 2023/2024.  Zajęcia będą realizowane w małych grupach ćwiczeniowych 10-cio osobowych, tj. 2 grupy dzieci z klas I-III oraz 2 grupy dzieci IV-VI x 2 edycje.

Poprzez zajęcia będziemy przekonywać przyszłych studentów, że nauki, prawa, formuły i definicje nie są aż takie trudne i mają zastosowanie w codziennym życiu, a znajomość ich ułatwia funkcjonowanie. Udział w tego typu zajęciach będzie dla wielu z tych dzieci pierwszym zetknięciem się z ,, poważną” nauką i może wzbudzić w nich nową pasję poznania i zrozumienia otaczającego je świata.

Uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa pod okiem specjalisty w ciekawych zajęciach praktycznych i doświadczeniach laboratoryjnych. Dowiedzą się na czym polega praca naukowca, jakie są najnowsze trendy badawcze.

Większość zaplanowanych zajęć odbywać się będzie na terenie Campusu Akademii Bialskiej jak również  w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ABNS w Międzyrzecu Podlaskim (ośrodek z dostępem do akwenu wodnego) oraz na basenie i lodowisku.

Dzięki temu dzieci będą miały okazję zobaczyć jak funkcjonuje uczelnia wyższa, będą mogły spotkać się z jej władzami, otrzymają indeksy w których będą zbierać zaliczenia z poszczególnych zajęć, żeby poczuć się prawdziwymi studentami. Bogaty program (37 tematów), obejmujący różne dziedziny nauki, rozpoczynając od chemii, poprzez biologię, fizykę, geografię, programowanie, a kończąc na udowadnianiu prawd naukowych na lodzie czy w wodzie przyczyni się nie tylko do poszerzenia horyzontów myślowych dzieci ale wpłynie na rozwój ich zainteresowań oraz rozbudzenie ciekawości światem, który dotychczas mógł się wydawać trudny a zarazem nudny.

Nabytą w trakcie całego roku wiedzę i umiejętności dzieci będą mogły sprawdzić/rozwinąć dodatkowo podczas wyjazdu do jednego z największych w Europie centrów nauki - Centrum Nauki Kopernik i Planetarium w Warszawie oraz Epi-Centrum Nauki oraz Strefy Małego Odkrywcy w Białymstoku.

piątek, 13 stycznia 2023 11:31 Poprawiony: wtorek, 07 marca 2023 11:43 Wpisany przez Małgorzata Łojewska-Tarasiuk

Przystanek - popularyzacja nauki