Inauguracja_2019_slajd_strona_psw_690x300

W dniu 16.10.2019r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020. Dla Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej była to uroczystość szczególna, ponieważ zapoczątkowała obchody jubileuszu 20-lecia powstania uczelni.

Inauguracja była okazją do odebrania medali  nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pracownikom Uczelni.

Z rąk Pana prof. dr hab. Rektora Jerzego Nitychoruka tytuł honorowego profesora uczelni odebrał profesor Grzegorz Podstawka, a dr hab. Acs Pongrac prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierownik Instytutu Fizjoterapii i Nauk o Sporcie w Peczu na ręce Pani prof. Barbary Bergier wręczył przyznany śp. prof. dr hab. Józefowi Bergierowi tytuł profesora Honoris causa.

Do ślubowania przystąpili studenci reprezentujący wszystkie cztery Wydziały naszej Uczelni: Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Wydział Nauk Technicznych.

Inaugurację uświetnił występ Ksenii Olejnik oraz ludowego zespołu pieśni i tańca „Biawena”.

Uczelnia_20
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_95 Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21
Uczelnia_21

czwartek, 17 października 2019 12:49 Wpisany przez Marek Kowalczyk