wywyad-bergier-wschodtv

Według Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy" 2016
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
jest najlepszą uczelnią w Polsce
w gronie państwowych wyższych szkół zawodowych.


Droga bycia najlepszym to długi - wieloletni proces przez 3 lokatę w 2013, drugą lokatę w 2014 i 2015 roku.

Szczególnie wysoko (100% punktów) uczelnia została oceniona w kategoriach siła naukowa i warunki kształcenia.

Kapituła rankingu doceniła pracę i starania naszej Uczelni, która w ostatnim okresie postawiła w znaczący sposób na rozwój naukowy pracowników, czego przykładem jest uzyskanie kategorii naukowej B przez Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych. O rozwoju naukowym Uczelni świadczy też znaczący awans trzech uczelnianych czasopism, które są na punktowanej liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Aktualna wartość naukowa czasopism to: Health Problems od Civilization: lista B MNISW (9 pkt.); Rozprawy Społeczne: lista B MNISW (8 pkt.); Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne: lista B MNISW (9 pkt.). Artykuły pracowników naszej Uczelni publikowane są również w prestiżowych czasopismach naukowych z punktacją Impact Factor na różnych kontynentach.

Uczelnia oferuje studentom doskonałe warunki kształcenia. Mimo, iż jesteśmy młodą Uczelnią bo liczącą 17 lat to możemy poszczycić się nowoczesnym Kampusem i dwoma centrami naukowymi. Nowoczesna hala sportowa i Dom Studenta z pokojami 2-osobowymi z pełnym wyposażeniem są szczególną zewnętrzną wizytówką. W bieżącym roku oddana zostanie do użytku nowoczesna, rozbudowana Biblioteka PSW. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę biblioteki odbędzie się 20 czerwca 2016r.

Dużym autem jest bogata oferta 17 kierunków studiów w tym 6 magisterskich. Wprowadziliśmy na każdym kierunku studiów licencjackich profile praktyczne, tak aby nasz absolwent był dobrze przygotowany do wejścia na rynek pracy. Co kilka lat modyfikujemy i wprowadzamy nowe specjalności.

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w szybkim tempie staje się znaną uczelnią w regionie i kraju.

Umiędzynarodowienie Uczelni widać patrząc na wykaz studiujących obcokrajowców. Łączna liczba studentów z zagranicy stanowi około 14%. Jesteśmy otwarci na współpracę z zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Obecnie posiadamy umowy i porozumienia partnerskie o współpracę z uczelniami z całego świata, m. in: Białoruś, Ukraina, Rosja, Peru, Korea Południowa, Egipt, Słowacja, Portugalia, Hiszpania, Węgry, Chorwacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Turcja.

W strategii uczelni postawiliśmy na stały rozwój w kierunku akademickości uczelni przez uzyskanie dwóch uprawnień doktoryzowania. Głęboko wierzymy, że rozpoczęty proces zdobycia uprawnień doktoryzowania w dyscyplinie nauk o zdrowiu zakończy się w niedługim czasie powodzeniem.

 

mgr Renata Karwacka
Dyrektor Gabinetu Rektora

DSC_0069 DSC_0090 DSC_0143 DSC_0278
DSC_0083 DSC_0067 DSC_0096 DSC_0099
DSC_0214 DSC_0231 DSC_0240 DSC_0168

 

Więcej zdjęć na naszym Facebooku PSW w Bialej Podlaskiej

https://www.facebook.com/psw.biala.podlaska/

 

Ranking Państwowych Wyższych Szkoł Zawodowych - Perspektywy 2016

http://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-panstwowych-wyzszych-szkol-zawodowych

 

Wywiad z prof. Józefem Bergierem - TV WSCHÓD

 http://www.tv-wschod.pl/wiadomosci/8535,studio-tv 

wywyad-bergier-wschodtv

 

czwartek, 09 czerwca 2016 12:40 Wpisany przez Ewelina Nowak