DSC_0248

18 maja w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbył się Dzień Patrona.

Program obchodów obejmował m.in. program słowno-muzyczny, przygotowany przez pracowników i studentów uczelni, inspirowany nauczeniem Jana Pawła II, wystąpienie gości – liderów Światowych Dni Młodzieży,
których inicjatorem był Ojciec Święty, oraz rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego
„Papież Jan Paweł II Papieżem Miłosierdzia".

Uroczystości towarzyszyła wystawa prac plastycznych a dla wszystkich świętujących Dzień Patrona
przewidziany był poczęstunek - Papieskie Kremówki.

 

Papież Jan Paweł II - uwielbiany przez całą ludzkość.

Ten Wielki Człowiek wszechstronnie uzdolniony, z jednej strony tak skromny i pokorny, że wręcz "zarażał" pokorą innych, z drugiej zaś tak potężny i przekonujący, że Jego słowa docierały do serc
nawet najbardziej zatwardziałych.

"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali" - mawiał.

Wzywał młodych, aby nie lękali się młodości, głębokich pragnień szczęścia, prawdy i piękna.
Chciał, aby własne powołanie życiowe budowali na poszanowaniu prawdy, godności i praw osoby ludzkiej, aby wreszcie poszukiwali Chrystusa, który nigdy nie zawodzi.

Jan Paweł II - wychowawca, profesor, wielki przyjaciel ludzi młodych.

Papież Jan Paweł II - patron naszej uczelni.

DSC_0268 DSC_0269 DSC_0289 DSC_0277
DSC_0340a DSC_0355 DSC_0368a DSC_0373
DSC_0278 DSC_0294 DSC_0395 DSC_0218

 

czwartek, 19 maja 2016 14:27 Wpisany przez Ewelina Nowak