Zarządzenie nr 36/2020
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 02.04.2020 r.

w sprawie: ustalenia zasad pobierania opłat za miejsce w Domu Studenta w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w okresie zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii wirusem SARS-CoV-2

Działając na podstawie art.23 ust.1i 2 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020, poz. 85), § 35 pkt. 2, ppkt. 2 Statutu PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 23.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Mieszkańcy, którzy mają podpisane umowy o zakwaterowanie w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii wirusem SARS-CoV-2 od miesiąca kwietnia ponoszą opłaty w wysokości 50% ustalonej opłaty miesięcznej. 
  2. Mieszkańcy, którzy pozostali na terenie Domu Studenta, ponoszą opłaty na zasadach dotychczasowych.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk
Rektor PSW im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej

Do pobrania:

Zarządzenie Rektora nr 36/2020 z dnia 02.04.2020 r. czwartek, 02 kwietnia 2020 13:50 Wpisany przez Marek Kowalczyk